Người đã nhập quốc tịch Việt Nam thì có bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch không?

Chủ đề   RSS   
 • #605391 13/09/2023

  camnhungtng
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:15/12/2022
  Tổng số bài viết (238)
  Số điểm: 1877
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 20 lần


  Người đã nhập quốc tịch Việt Nam thì có bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch không?

  Người nước ngoài, người không quốc tịch đã nhập quốc tịch Việt Nam nhưng sau đó phát hiện có sự giả mạo, gian dối khi làm hồ sơ thì có bị hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam không?

  1. Căn cứ hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam

  Người đã nhập quốc tịch Việt Nam khi trước đó đã đáp ứng các điều kiện tại Khoản 1 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008:

  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

  - Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;

  - Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;

  - Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam;

  - Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

  Tuy nhiên, người xin nhập quốc tịch Việt Nam không cần có các điều kiện về biết tiếng Việt, thời gian thường trú tại Việt Nam từ 05 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam và điểu kiện về khả năng đảm bảo cuộc sống nếu thuộc một trong các trường hợp sau (Khoản 2 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008):

  - Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

  - Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

  - Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Ngoài các điều kiện trên thì người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 và trường hợp đặc biệt được Chủ tịch nước cho phép.

  Tuy nhiên, sau khi có Quyết định nhập quốc tịch Việt Nam, dù cư trú ở trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà cố ý khai báo không đúng sự thật hoặc giả mạo giấy tờ khi xin nhập quốc tịch Việt Nam thì Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam có thể bị hủy bỏ, nếu được cấp chưa quá 5 năm (khoản 1 Điều 33 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008). Việc hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam của vợ hoặc chồng không làm thay đổi quốc tịch Việt Nam của người kia (khoản 2 Điều 33 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008).

  2. Trình tự, thủ tục hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam

  Theo Điều 34 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008, trình tự thủ tục hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam được quy định như sau:

  Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày phát hiện hoặc nhận được đơn, thư tố cáo về hành vi cố ý khai báo không đúng sự thật hoặc giả mạo giấy tờ khi xin nhập quốc tịch Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xác minh, nếu có đầy đủ căn cứ thì lập hồ sơ kiến nghị Chủ tịch nước hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam của người có hành vi đó. Nếu Tòa án đã xét xử đối với bị cáo có hành vi cố ý khai báo không đúng sự thật hoặc giả mạo giấy tờ khi xin nhập quốc tịch Việt Nam thì lập hồ sơ kiến nghị Chủ tịch nước hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam của người có hành vi đó.

  Bộ hồ sơ kiến nghị về việc hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam được gửi đến Bộ Tư pháp. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ kiến nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc của Tòa án, Bộ Tư pháp có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ kiến nghị hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

  Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

  Như vậy, người đã nhập quốc tịch Việt Nam mà cố ý khai báo không đúng sự thật hoặc giả mạo giấy tờ khi xin nhập quốc tịch Việt Nam thì Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam có thể bị hủy bỏ, nếu được cấp chưa quá 5 năm.

   
  143 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận