Người có thẩm quyền phải thụ lý giải quyết khiếu nại trong bao nhiêu ngày?

Chủ đề   RSS   
 • #590295 29/08/2022

  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Người có thẩm quyền phải thụ lý giải quyết khiếu nại trong bao nhiêu ngày?

  Hiện nay, việc khiếu nại được diễn ra thường xuyên. Khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết chính xác khiếu nại là gì và công dân có quyền khiếu nại khi nào? Vậy khi mình khiếu nại thì người có thẩm quyền giải quyết phải thụ lý trong bao lâu?

  Căn cứ Điều 16 Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định thụ lý giải quyết khiếu nại như sau:

  1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền giải quyết mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu nại thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc lần hai phải thụ lý giải quyết. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung và cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại thì thụ lý khi trong đơn khiếu nại có đầy đủ chữ ký của những người khiếu nại và có văn bản cử người đại diện theo quy định tại Điều 7 của Nghị định này. Trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do trong văn bản thông báo cho người khiếu nại.

  2. Đối với khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thông báo việc thụ lý hoặc không thụ lý bằng văn bản đến người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến (nếu có) và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết. Đối với khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức thì văn bản thông báo việc thụ lý hoặc không thụ lý được gửi cho người khiếu nại. Trường hợp nhiều người khiếu nại về cùng một nội dung và cử người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì văn bản thông báo việc thụ lý hoặc không thụ lý được gửi đến một trong số những người đại diện.

  Thông báo việc thụ lý giải quyết khiếu nại thực hiện theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định này. Thông báo việc không thụ lý giải quyết khiếu nại thực hiện theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định này.

  Như vậy, khi nhận được khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền giải quyết mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu nại thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc lần hai phải thụ lý giải quyết trong thời hạn 10 ngày làm việc. Do đó, người khiếu nại cần nắm rõ quy định này để có thể thực hiện đúng quyền khiếu nại của mình, đặc biết trong việc chậm thụ lý vụ việc của người giải quyết khiếu nại.

   
  423 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #590346   29/08/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (439)
  Số điểm: 3794
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 67 lần


  Người có thẩm quyền phải thụ lý giải quyết khiếu nại trong bao nhiêu ngày?

  Rất cảm ơn thông tin hữu ích từ bạn. Trên thực tiễn thì nhiều người dân thực hiện khiếu nại không nắm rõ thời hạn để giải quyết khiếu nại và trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại. Do đó, những trường hợp đã quá thời hạn giải quyết khiếu nại hoặc thực hiện giải quyết khiếu nại không đúng quy định pháp luật của cơ quan nhà nước nhưng người dân cũng không rõ để bảo vệ quyền lợi của bản thân. Thiết nghĩ người dân cần nắm rõ các quy định tại Luật khiếu nại 2011 và các văn bản hướng dẫn để thực hiện khiếu nại đúng quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi của bản thân khi thực hiện quyền khiếu nại.

   
  Báo quản trị |