Người chưa thành niên có được ký hợp đồng vay tiền?

Chủ đề   RSS   
 • #600800 29/03/2023

  Thegalaxy

  Male
  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2023
  Tổng số bài viết (59)
  Số điểm: 436
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 8 lần


  Người chưa thành niên có được ký hợp đồng vay tiền?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 21, Điều 117 Bộ luật dân sự 2015:

  1. Căn cứ vào độ tuổi và năng lực hành vi, pháp luật.

  Người chưa đủ 18 tuổi khi xác lập hợp đồng dân sự sẽ được căn cứ vào độ tuổi của người đó:

  - Chưa đủ 06 tuổi: Người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện. 

  - Từ đủ 06 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi: Phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trừ trường hợp phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi;

  - Từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi: Tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trừ những giao dịch liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký hoặc những giao dịch phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật.

  Mà, giao kết hợp đồng vay tiền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

  2. Về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự.

  Đầu tiên, để hợp đồng vay dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

  - Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự:

  + Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự.

  + Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau.

  + Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết.

   - Năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập:

  + Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự

  - Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

  - Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

  Thứ hai, hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.

  Như vậy, người dưới 18 tuổi được tự mình ký hợp đồng vay tiền nếu nằm trong độ tuổi từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có đủ các điều kiện tại mục 1 không thuộc các trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, hạn chế năng lực hành vi dân sự  và giao dịch không vi phạm các điều cấm của luật.

   
  78 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Thegalaxy vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận