Người chưa được xóa án tích về tội trộm cắp tài sản có được nhận con nuôi không?

Chủ đề   RSS   
 • #585806 26/06/2022

  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 119 lần


  Người chưa được xóa án tích về tội trộm cắp tài sản có được nhận con nuôi không?

  Căn cứ Điều 14 Luật nuôi con nuôi 2010 quy định về điều kiện đối với người nhận con nuôi như sau:

  1. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

  b) Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;

  c) Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;

  d) Có tư cách đạo đức tốt.

  2. Những người sau đây không được nhận con nuôi:

  a) Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;

  b) Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;

  c) Đang chấp hành hình phạt tù;

  d) Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

  3. Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 điều này.

  Như vậy, với trường hợp chưa được xóa án tích về tội trộm cắp tài sản và khi đáp ứng đủ các điều kiện nêu ở Khoản 1 Điều này thì người chưa được xóa án tích có thể được nhận con nuôi mà không cần được xóa án tích.

   
  249 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #586034   26/06/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (351)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 29 lần


  Người chưa được xóa án tích về tội trộm cắp tài sản có được nhận con nuôi không?

  Cảm ơn bài viết của bạn. Từ bài viết của bạn mình biết được trường hợp chưa được xóa án tích về tội trộm cắp tài sản thì vẫn có thể được nhận con nuôi thì mình thấy được sự khoan hồng trong pháp luật của Việt Nam cao như nào. Nhưng nếu nhận con nuôi xong nhỡ người đấy thiếu kinh tế và lại tiếp tục trộm cắp tài sản để có khả năng nuôi được đứa bé thì như nào? Đó là một bất cập trong pháp luật.

   
  Báo quản trị |  
 • #586091   26/06/2022

  Hong312
  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (814)
  Số điểm: 6890
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 131 lần


  Người chưa được xóa án tích về tội trộm cắp tài sản có được nhận con nuôi không?

  Cảm ơn bài viết của bạn, như vậy phân tích ở trên, khi chấp hành xong án phạt tù về các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác, chưa được xoá án tích thì khó có thể nhận nuôi con nuôi vì việc nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài; bền vững; vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi; bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong nreenf tảng gia đình tốt.

   
  Báo quản trị |