Người chủ hộ kinh doanh nhà thuốc có cần phải có bằng dược sĩ đại học và chứng chỉ hành nghề không?

Chủ đề   RSS   
 • #598280 31/01/2023

  thanhdat.nguyen1404
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (346)
  Số điểm: 2615
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 53 lần


  Người chủ hộ kinh doanh nhà thuốc có cần phải có bằng dược sĩ đại học và chứng chỉ hành nghề không?

  Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 18 Luật dược 2016 quy định:
  "Điều 18. Điều kiện đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán lẻ thuốc

  1. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc phải có văn bằng chuyên môn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 của Luật này và có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc có thể đồng thời là người làm công tác dược lâm sàng tại nhà thuốc.

  2. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc phải có một trong các văn bằng chuyên môn quy định tại điểm a, e hoặc g khoản 1 Điều 13 của Luật này và có 18 tháng thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.
  ..."

  Căn cứ Điều 13 Luật dược 2016 quy định:
  "Điều 13. Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề dược

  1. Có văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn (sau đây gọi chung là văn bằng chuyên môn) được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam phù hợp với vị trí công việc và cơ sở kinh doanh dược bao gồm:

  a) Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược (sau đây gọi là Bằng dược sỹ);
  ...
  e) Bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược;
  g) Bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược;
  ..."

  =>> Trước hết cần phải khẳng định hiện nay không có quy định về điều kiện văn bằng, chứng chỉ đối với chủ cơ sở bán lẻ thuốc. Chỉ yêu cầu văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp chủ cơ sở bán lẻ thuốc đồng thời là người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán lẻ theo quy định trên.

   
  144 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận