Người cao tuổi thuộc những trường hợp nào thì được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng?

Chủ đề   RSS   
 • #584601 30/05/2022

  katkumhat
  Top 100
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (715)
  Số điểm: 4710
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 74 lần


  Người cao tuổi thuộc những trường hợp nào thì được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng?

  Theo Luật Người cao tuổi 2009 thì người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.

  Theo Khoản 5 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP có quy định về các đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây thì được hưởng trợ cấp:

  (a) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

  (b) Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a khoản này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn;

  (c) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;

  (d) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.

  Mức trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi trong những trường hợp trên:

  - Hệ số 1,5 đối với đối tượng quy định tại (a) từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi;

  - Hệ số 2,0 đối với đối tượng quy định tại (a) từ đủ 80 tuổi trở lên;

  - Hệ số 1,0 đối với đối tượng quy định tại (b), (c);

  - Hệ số 3,0 đối với đối tượng quy định tại (d).

  Trợ cấp xã hội hàng tháng = Mức chuẩn trợ giúp xã hội x Hệ số

  Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 là 360.000 đồng/tháng.

   
  40 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận