Người bị tâm thần có được kết hôn không?

Chủ đề   RSS   
 • #596377 30/12/2022

  camnhungtng
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:15/12/2022
  Tổng số bài viết (225)
  Số điểm: 1812
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 20 lần


  Người bị tâm thần có được kết hôn không?

  Theo khoản 5 điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: “Kết hôn là là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn”.

  Theo đó, điều kiện kết hôn được quy định tại điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 như sau:

  “Điều 8. Điều kiện kết hôn

  1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

  a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

  b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

  c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

  d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

  2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”

  Từ quy định trên, có thể thấy điều kiện kết hôn phụ thuộc vào độ tuổi, sự tự nguyện, không thuộc trường hợp cấm kết hôn và không bị mất năng lực hành vị dân sự. Vậy nếu một người bị bệnh tâm thần thì có được kết hôn không?

  Theo khoản 1 điều 22 Bộ luật Dân sự 2015 định nghĩa người mất năng lực hành vi dân sự như sau: “Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần”. Như vậy, người mất năng lực hành vi dân sự phải là người bị tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ hành vi và phải được Tòa án ra quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự.

  Trường hợp này, nếu người bị tâm thần không có quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự của Toà án thì sẽ được kết hôn nếu thỏa thêm các điều kiện kết hôn còn lại của điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014. Ngược lại, nếu đã có quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự của Toà án thì sẽ không được kết hôn theo quy định.

   
  167 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596537   31/12/2022

  nguyenhoangvy15
  nguyenhoangvy15
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/08/2022
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 3398
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 59 lần


  Người bị tâm thần có được kết hôn không?

  Cám ơn thông tin ban đã chia sẻ. Sau khi kết hôn người vợ/chồng mới phát bệnh tâm thần thì theo quy định của pháp luật hiện hành, không có quy định về việc cấm ly hôn với người bị bệnh tâm thần, cho nên nếu người chồng/vợ muốn ly hôn vẫn có thể được giải quyết tùy theo trường hợp dựa trên quy định của pháp luật Việt Nam.

   
  Báo quản trị |  
 • #598070   30/01/2023

  banhquecute
  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2840
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Người bị tâm thần có được kết hôn không?

  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà tác giả đã chia sẻ. Thông qua bài viết, có thể thấy nếu người nào bị mất năng lực hành vi dân sự thì thuộc đối tượng không được phép kết hôn. Tuy nhiên, để xác định một người bị tâm thần có bị mất năng lực hành vi dân sự không thì phải có căn cứ là quyết định của Tòa án.

  Do đó, nếu một người có bị mắc bệnh tâm thần nhưng chưa được giám định tâm thần, chưa có quyết định công nhận mất năng lực hành vi dân sự thì vẫn đủ điều kiện để đăng ký kết hôn.

   
  Báo quản trị |