Người bị tạm giữ, tạm giam vẫn có quyền bầu cử

Chủ đề   RSS   
 • #561588 30/10/2020

  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (803)
  Số điểm: 5408
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  Người bị tạm giữ, tạm giam vẫn có quyền bầu cử

  Người bị tạm giữ là người đang bị quản lý tại cơ sở giam giữ trong thời hạn tạm giữ, gia hạn tạm giữ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Người bị tạm giam là người đang bị quản lý tại cơ sở giam giữ trong thời hạn tạm giam, gia hạn tạm giam theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, bao gồm bị can; bị cáo; người bị kết án phạt tù, người bị kết án tử hình mà bản án chưa có hiệu lực pháp luật hoặc đang chờ thi hành án; người bị tạm giam để thực hiện việc dẫn độ. Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành thì họ có những quyền gì? Họ có bị tước quyền bầu cử hay không?

  Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 có quy định: Người bị tạm giữ, người bị tạm giam có các quyền sau đây:

  - Được bảo vệ an toàn tính mạng, thân thể, tài sản, tôn trọng danh dự, nhân phẩm; được phổ biến các quyền và nghĩa vụ của mình, nội quy của cơ sở giam giữ;

  - Được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của Luật trưng cầu ý dân;

  - Được bảo đảm chế độ ăn, ở, mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, chăm sóc y tế, sinh hoạt tinh thần, gửi, nhận thư, nhận quà, nhận sách, báo, tài liệu;

  - Được gặp thân nhân, người bào chữa, tiếp xúc lãnh sự;

  - Được hướng dẫn, giải thích và bảo đảm thực hiện quyền tự bào chữa, nhờ người bào chữa, trợ giúp pháp lý;

  - Được gặp người đại diện hợp pháp để thực hiện giao dịch dân sự;

  - Được yêu cầu trả tự do khi hết thời hạn tạm giữ, thời hạn tạm giam;

  - Được khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật;

  - Được bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước nếu bị giam, giữ trái pháp luật;

  - Được hưởng các quyền khác của công dân nếu không bị hạn chế bởi Luật này và luật khác có liên quan, trừ trường hợp các quyền đó không thể thực hiện được do họ đang bị tạm giữ, tạm giam.

  Như vậy, theo quy định này thì người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của Luật trưng cầu ý dân.

   
  1141 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #561606   30/10/2020

  Liên quan tới điều luật trên, cũng như làm rõ hơn quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam thì Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng có những quy định cụ thể, hết sức rõ ràng như sau:

  - Tại khoản 5, Điều 29 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân quy định: “Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc”.

  - Khoản 4, Điều 69 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân quy định: “… Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử”.

  Như vậy, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam được ban hành sẽ góp phần bảo vệ quyền con người, quyền công dân, trong đó có quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam một cách đầy đủ theo đúng tinh thần của Hiến pháp năm 2013 đã quy định.

   
  Báo quản trị |