Người bị hạn chế cấp tín dụng có được vay thế chấp sổ tiết kiệm tại Ngân hàng không?

Chủ đề   RSS   
 • #606524 01/11/2023

  nitrum01
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:25/12/2022
  Tổng số bài viết (302)
  Số điểm: 2347
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 42 lần


  Người bị hạn chế cấp tín dụng có được vay thế chấp sổ tiết kiệm tại Ngân hàng không?

  Tôi là cổ đông của ngân hàng thì có được vay thế chấp sổ tiết kiệm tại ngân hàng hay không? Có điều kiện nhất định gì với những trường hợp như tôi hay không? Có quy định nào liên quan hay không?

  Những trường hợp nào bị hạn chế cấp tín dụng?
   
  Theo quy định tại Điều 127 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (được sửa đổi bởi Khoản 20 Điều 1 Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017) đề cập về những trường hợp cấp tín dụng khi không có bảo đảm, bao gồm:
   
  - Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên đang kiểm toán tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; thanh tra viên đang thanh tra tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
   
  - Kế toán trưởng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng quản trị, Trưởng ban và thành viên khác của Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó giám đốc và các chức danh tương đương của quỹ tín dụng nhân dân;
   
  - Cổ đông lớn, cổ đông sáng lập;
   
  - Doanh nghiệp có một trong những đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 126 của Luật này sở hữu trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó;
   
  - Người thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng;
   
  - Các công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp mà tổ chức tín dụng nắm quyền kiểm soát.
   
  Điều kiện được vay vốn đối với người bị hạn chế cấp tín dụng
   
  Căn cứ quy định tại Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN đề cập về điều kiện vay vốn, tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây:
   
  - Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật. Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
   
  - Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp.
   
  - Có phương án sử dụng vốn khả thi.
   
  - Có khả năng tài chính để trả nợ.
   
  Những nhu cầu không được cho vay vốn
   
  Căn cứ quy định tại Điều 8 Thông tư 39/2016/TT-NHNN (được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-NHNN) có đề cập những nhu cầu vốn không được cho vay, bao gồm:
   
  - Để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư.
   
  - Để thanh toán các chi phí, đáp ứng các nhu cầu tài chính của hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư và các giao dịch, hành vi khác mà pháp luật cấm.
   
  - Để mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư.
   
  - Để mua vàng miếng.
   
  - Để trả nợ khoản cấp tín dụng tại chính tổ chức tín dụng cho vay, trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi tiền vay phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình, mà chi phí lãi tiền vay được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.
   
  - Để trả nợ khoản vay nước ngoài (không bao gồm khoản vay nước ngoài dưới hình thức mua bán hàng hóa trả chậm), khoản cấp tín dụng tại tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp cho vay để trả nợ trước hạn khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn cho vay còn lại của khoản vay cũ; Là khoản vay chưa thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ.
   
  - Để gửi tiền.
   
  Như vậy, theo quy định trên, những người bị hạn chế cấp tín dụng chỉ không được cấp tín dụng khi không có bảo đảm. Trường hợp nếu người này vay có tài sản bảo đảm cho khoản vay là sổ tiết kiệm, thỏa mãn các điều kiện vay vốn và không thuộc những trường hợp nhu cầu vốn không được vay thì người bị hạn chế cấp tín dụng vẫn được phép vay tiền.
   
  89 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận