Người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng có mang án tích không?

Chủ đề   RSS   
 • #579235 31/12/2021

  Người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng có mang án tích không?

  Đầu tiên cùng tìm hiểu trường hợp nào thì áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

  Căn cứ Khoản 47 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 (Có hiệu lực từ 01/01/2022) quy định các đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng như sau:

  - Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Bộ luật Hình sự.

  - Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Bộ luật Hình sự, trừ những tội phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật Hình sự.

  - Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 90 của Luật này và trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

  - Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 4 Điều 90 của Luật này nhưng không phải là tội phạm và trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

  - Không áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với các trường hợp sau đây:

  + Người không có năng lực trách nhiệm hành chính;

  + Người đang mang thai có chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên;

  + Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.

  2. Người bị giáo dục tại trường giáo dưỡng có mang án tích không?

  Căn cứ Khoản 1 Điều 107 Bộ hình sự 2015 có quy định về xóa án tích như sau:

  - Người dưới 18 tuổi bị kết án được coi là không có án tích, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  - Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi;

  - Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý;

  - Người bị áp dụng biện pháp tư pháp quy định tại Mục 3 Chương này.

  Như vậy, theo quy định như trên người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng thì không được xem là có án tích. Đây là một quy định mang tính khoan hồng của pháp luật vừa thể hiện tính nhân văn. Tạo cơ hội cho những người lỡ phạm tội được quy lại với xã hội.

   
  84 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #579252   31/12/2021

  mibietchi
  mibietchi
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hà Tĩnh
  Tham gia:25/05/2014
  Tổng số bài viết (148)
  Số điểm: 1190
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 62 lần


  Người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng có mang án tích không?

  Cảm ơn bài viết của bạn. Việc không để án tích đối với những đối tượng nếu trong bài viết là quy định thể hiện tính nhân văn, khoan hồng của pháp luật. Giúp các em có cơ hội làm lại cuộc đời sau những hành vi sai trái. Tuy nhiên, không để án tích không có nghĩa là không thực hiện giám sát, quản lý với những đối tượng này sau khi hoàn thành giáo dục tại trường giáo dưỡng. Vẫn cần có sự giám sát chặt chẽ khi những đối tượng này trở lại cuộc sống đời thường, để tránh việc tái phạm xay ra.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn mibietchi vì bài viết hữu ích
  macduyvan1999@gmail.com (31/12/2021)