Người bán hàng có được phụ thu phí cà thẻ của khách hàng không?

Chủ đề   RSS   
 • #611814 22/05/2024

  phucpham2205
  Top 150
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (607)
  Số điểm: 10844
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 226 lần
  SMod

  Người bán hàng có được phụ thu phí cà thẻ của khách hàng không?

  Phí cà thẻ là người bán hàng thu của người mua có đúng không? Người bán hàng phụ thu phí cà thẻ của khách hàng bị xử phạt như thế nào? Khi thực hiện giao dịch thẻ thì sử dụng loại tiền nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

  (1) Người bán hàng có được phụ thu phí cà thẻ của khách hàng không?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Thông tư 19/2016/TT-NHNN có quy định những tổ chức, cá nhân chấp nhận thanh toán hàng hóa hay dịch vụ bằng thể theo hợp đồng thanh toán thẻ ký kết với tổ chức thanh toán thẻ thì là đơn vị chấp nhận thẻ. Theo đó, người bán hàng trong trường hợp này là một đơn vị chấp nhận thẻ.

  Mà theo Khoản 3 Điều 8 Thông tư 19/2016/TT-NHNN có đề cập đến việc đơn vị chấp nhận thẻ thực hiện thu phụ phí hoặc phân biệt giá khi chủ thẻ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ là một trong những hành vi bị nghiêm cấm.

  Theo đó, người bán hàng trong trường hợp này không được phép phụ thu phí cà thẻ của khách hàng.

  (2) Người bán hàng phụ thu phí cà thẻ của khách hàng bị xử phạt như thế nào?

  Căn cứ Khoản 5 Điều 28 Nghị định 88/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 143/2021/NĐ-CP có quy định xử phạt từ 30 đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm như sau:

  - Vi phạm đồng tiền thanh toán trên thẻ.

  - Thu phụ phí hoặc phân biệt giá khi chủ thẻ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ.

  - Thuê, cho thuê, mua, bán thẻ hoặc thông tin thẻ, mở hộ thẻ (trừ trường hợp thẻ trả trước vô danh) với số lượng từ 01 thẻ đến dưới 10 thẻ.

  - Lập hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ không đúng theo quy định pháp luật.

  Như vậy, người bán hàng có hành vi phụ thu phí cà thẻ của khách hàng thì có thể bị xử phạt từ 30 đến 50 triệu đồng. Đồng thời, còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là không được ký kết hợp đồng thanh toán thẻ với các tổ chức thanh toán thẻ khác trong thời gian chưa khắc phục xong vi phạm đối với hành vi vi phạm.

  (3) Khi thực hiện giao dịch thẻ thì sử dụng loại tiền nào?

  Căn cứ Điều 4 Thông tư 19/2016/TT-NHNN có quy định về đồng tiền sử dụng trong giao dịch thẻ như sau:

  Trường hợp ở lãnh thổ Việt Nam: 

  - Giao dịch rút tiền mặt bằng thẻ phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam.

  - Các giao dịch thẻ khác: 

  + Đồng tiền giao dịch là đồng Việt Nam. Trường hợp được sử dụng ngoại hối để giao dịch theo quy định pháp luật về quản lý ngoại hối thì đồng tiền thể hiện trong giao dịch là đồng Việt Nam hoặc đồng Việt Nam và ngoại tệ.

  + Đồng tiền thanh toán là đồng Việt Nam. Các đơn vị chấp nhận thẻ trong trường hợp này chỉ được nhận thanh toán bằng đồng Việt Nam từ tổ chức thanh toán thẻ.

  - Trường hợp nếu cần quy đổi từ ngoại tệ ra đồng Việt Nam thì tỷ giá giữa đồng Việt Nam và ngoại tệ theo tỷ giá do các bên thỏa thuận phù hợp với quy định của NHNN. 

  Ngoài lãnh thổ Việt Nam: Khi thực hiện giao dịch thẻ ngoài lãnh thổ Việt Nam, chủ thẻ phải thực hiện thanh toán cho tổ chức phát hành thẻ bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá do các bên thỏa thuận phù hợp với quy định của NHNN.

  Theo đó, việc sử dụng loại tiền nào khi thực hiện giao dịch thẻ sẽ phụ thuộc giao dịch đó được thực hiện ở trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam để xác định theo nguyên tắc như đã nêu trên.

   
  35 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận