Nghiên cứu tiêu chí xác định NLĐ có thu nhập thấp thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

Chủ đề   RSS   
 • #604117 20/07/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1810)
  Số điểm: 63268
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1350 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Nghiên cứu tiêu chí xác định NLĐ có thu nhập thấp thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

  Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 666/TTg-QHĐP ngày 18/7/2023 về việc khẩn trương thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia.

  Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện hiệu quả Nghị quyết 100/2023/QH15, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

  (1) Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan chủ dự án thành phần khẩn trương phối hợp với các Bộ, cơ quan để thông báo mức vốn sự nghiệp năm 2024 và 2025 cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo đúng quy định tại Nghị định 38/2023/NĐ-CP hoàn thành trong tháng 7/2023.

  (2) Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan chủ dự án thành phần khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan nghiên cứu, xây dựng sổ tay hướng dẫn chi tiết, tích hợp cụ thể các văn bản hướng dẫn quy trình, thủ tục và bộ hồ sơ Mẫu cho từng dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của các chương trình mục tiêu quốc gia; hoàn thành trong Quý III năm 2023 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

  Xem và tải Công văn 666/TTg-QHĐP

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/07/20/cong-van-666-ttg-qhdp-2023-thuc-hien-giai-phap-thao-go-kho-khan-thuc-hien-03-chuong-trinh-mtqg.pdf

  (3) Bộ Y tế khẩn trương chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan lựa chọn một số án về đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để tập trung hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện điểm tại một số địa phương có điều kiện phù hợp.

  (4) Ủy ban Dân tộc khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan chủ dự án thành phần rà soát tổng thể Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I, xây dựng hồ sơ đề xuất điều chỉnh nội dung Quyết định phê duyệt Chương trình theo đúng quy định, trình tự, thủ tục của pháp luật về đầu tư công; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2023. 

  (5) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tiêu chí xác định người lao động có thu nhập thấp là đối tượng thụ hưởng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2023.

  (6) các Bộ, cơ quan Chủ Chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu giao cho các bộ, ngành, địa phương tại Quyết định số 652/QĐ-TTg; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2023.

  (7) Bộ Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định về kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

  Xem chi tiết tại Công văn 666/TTg-QHĐP ngày 18/7/2023.

  Xem và tải Công văn 666/TTg-QHĐP

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/07/20/cong-van-666-ttg-qhdp-2023-thuc-hien-giai-phap-thao-go-kho-khan-thuc-hien-03-chuong-trinh-mtqg.pdf

   
  90 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (02/08/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận