Nghĩa vụ về tài sản mà một bên chết thì có chấm dứt không?

Chủ đề   RSS   
 • #579654 26/01/2022

  nhmylinh97
  Top 100
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2019
  Tổng số bài viết (724)
  Số điểm: 4760
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 51 lần


  Nghĩa vụ về tài sản mà một bên chết thì có chấm dứt không?

  Theo quy định tại Điều 372 Bộ luật Dân sự 2015:

  "Điều 372. Căn cứ chấm dứt nghĩa vụ

  Nghĩa vụ chấm dứt trong trường hợp sau đây:

  1. Nghĩa vụ được hoàn thành;

  2. Theo thỏa thuận của các bên;

  3. Bên có quyền miễn việc thực hiện nghĩa vụ;

  4. Nghĩa vụ được thay thế bằng nghĩa vụ khác;

  5. Nghĩa vụ được bù trừ;

  6. Bên có quyền và bên có nghĩa vụ hòa nhập làm một;

  7. Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ đã hết;

  8. Bên có nghĩa vụ là cá nhân chết hoặc là pháp nhân chấm dứt tồn tại mà nghĩa vụ phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện;

  9. Bên có quyền là cá nhân chết mà quyền yêu cầu không thuộc di sản thừa kế hoặc là pháp nhân chấm dứt tồn tại mà quyền yêu cầu không được chuyển giao cho pháp nhân khác;

  10. Vật đặc định là đối tượng của nghĩa vụ không còn và được thay thế bằng nghĩa vụ khác;

  11. Trường hợp khác do luật quy định
  ."

  Như vậy, không phải mọi trường hợp bên có nghĩa vụ chết thì chấm dứt, chỉ trong trường hợp:

  - Bên có nghĩa vụ là cá nhân chết hoặc là pháp nhân chấm dứt tồn tại mà nghĩa vụ phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện
  - Bên có quyền là cá nhân chết mà quyền yêu cầu không thuộc di sản thừa kế hoặc là pháp nhân chấm dứt tồn tại mà quyền yêu cầu không được chuyển giao cho pháp nhân khác

   
  95 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận