Nghĩa vụ tài chính khi mua đất thuê trả tiền một lần

Chủ đề   RSS   
 • #544586 29/04/2020

  Nghĩa vụ tài chính khi mua đất thuê trả tiền một lần

  Tôi là người dân tộc Kinh đang sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn. Tôi mua lại một mảnh đất sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình người dân tộc thiểu số được nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần. Mảnh đất này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và được miễn tiền thuê đất do hộ gia đình là người dân tộc thiểu số. Xin hỏi Luật sư, khi mua lại tôi có phải nộp tiền thuê đất cho khoảng thời gian thuê còn lại hay không? Trân trọng cảm ơn!

   
  2017 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vphdndubnd vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/04/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #544713   29/04/2020

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2178)
  Số điểm: 12435
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1603 lần
  Lawyer

  Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định như sau :

  - Người sử dụng đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với mảnh đất định chuyển nhượng rồi

  - Đất dự định chuyển nhượng không có tranh chấp

  - Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án

  - Mảnh đất định chuyển hượng phải nằm trong thời hạn sử dụng đất.

  Bên cạnh đó thì đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm như sau:

  “ Điều 179. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất

  2. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này;

  b) Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

  c) Để thừa kế, tặng cho tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người nhận thừa kế, người được tặng cho tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

  d) Cho thuê tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê theo quy định của pháp luật về dân sự;

  đ) Thế chấp bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật;

  e) Góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê trong thời hạn thuê đất với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài để hợp tác sản xuất, kinh doanh; người nhận góp vốn bằng tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định.”

  Theo đó đối với cá nhân, hộ gia đình mà sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm thì không có quyền tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà chỉ được tặng cho, chuyển nhượng tài sản thuộc quyền sở hữu của mình gắn liền với đất thuê. Như vậy, Bạn không thể mua lại một mảnh đất sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình người dân tộc thiểu số được nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần mà chỉ được mua tài sản thuộc quyền sở hữu của mình gắn liền với đất thuê.

  Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

  Website: https://myskincare.vn ; https://tplgiabinh.blogspot.com ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn toanvv vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/04/2020) vphdndubnd (05/05/2020)
 • #546389   19/05/2020

  toanvv viết:

  Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định như sau :

  - Người sử dụng đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với mảnh đất định chuyển nhượng rồi

  - Đất dự định chuyển nhượng không có tranh chấp

  - Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án

  - Mảnh đất định chuyển hượng phải nằm trong thời hạn sử dụng đất.

  Bên cạnh đó thì đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm như sau:

  “ Điều 179. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất

  2. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này;

  b) Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

  c) Để thừa kế, tặng cho tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người nhận thừa kế, người được tặng cho tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

  d) Cho thuê tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê theo quy định của pháp luật về dân sự;

  đ) Thế chấp bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật;

  e) Góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê trong thời hạn thuê đất với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài để hợp tác sản xuất, kinh doanh; người nhận góp vốn bằng tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định.”

  Theo đó đối với cá nhân, hộ gia đình mà sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm thì không có quyền tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà chỉ được tặng cho, chuyển nhượng tài sản thuộc quyền sở hữu của mình gắn liền với đất thuê. Như vậy, Bạn không thể mua lại một mảnh đất sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình người dân tộc thiểu số được nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần mà chỉ được mua tài sản thuộc quyền sở hữu của mình gắn liền với đất thuê.

  Trả lời không đúng nội dung:

  - Đất thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, CHỨ KHÔNG PHẢI TRẢ TIỀN THUÊ ĐẤT HÀNG NĂM

  - Đất thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê ĐƯỢC MUA BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO KHOẢN 1, ĐIỀU 179, LUẬT ĐẤT ĐAI 2013.
   
  Báo quản trị |  
 • #545443   05/05/2020

  Xin trao đổi lại với Luật sư. 

  Đây là đất thuê có thời hạn 50 năm và trả tiền thuê đất 01 lần cho cả thời gian thuê, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được quy định tại khoản 1, điều 179 Luật đất đai năm 2013. Hộ gia đình người dân tộc thiểu số được miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời gian thuê theo quy định tại điểm d, khoản 1, điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP. Giờ tôi mua lại đất này thì có phải nộp tiền thuê đất cho khoảng thời gian còn lại của thời hạn thuê đất hay không.

   
  Báo quản trị |  
 • #545947   13/05/2020

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2178)
  Số điểm: 12435
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1603 lần
  Lawyer

  Đã trả lời rồi.

  Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

  Website: https://myskincare.vn ; https://tplgiabinh.blogspot.com ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

Website: https://myskincare.vn ; https://tplgiabinh.blogspot.com ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.