Nghĩa vụ của thương nhân trong hoạt động khuyến mại

Chủ đề   RSS   
 • #563867 29/11/2020

  Nghĩa vụ của thương nhân trong hoạt động khuyến mại

  Bên cạnh việc thương nhân được hưởng những quyền lợi mà pháp luật cho phép, thương nhân thực hiện khuyến mại (bao gồm cả thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại) còn phải đảm bảo các nghĩa vụ sau:

  Thứ nhất, thương nhân có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật để thực hiện các hình thức khuyến mại Việc quy định thương nhân khi tham gia hoạt động khuyến mại phải thực hiện nghĩa vụ này khá thông thoáng, chủ yếu là thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại trước khi thực hiện và thông báo kết quả sau khi kết thúc đợt khuyến mại.

  Thứ hai, thương nhân phải thông báo công khai các nội dung thông tin về hoạt động khuyến mại cho khách hàng theo quy định tại điều 97 Luật Thương mại 2005.

  Pháp luật quy định thương nhân phải thực hiện nghĩa vụ này nhằm mục đích tránh hành vi gian lận và lừa dối khách hàng nên đòi hỏi thương nhân phải công khai minh bạch các vấn đề liên quan đến hoạt động khuyến mại. Theo điều 97 Luật Thương mại 2005, các thông tin mà thương nhân cần phải thông báo bao gồm:

  Tên của hoạt động khuyến mại.

  Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ khuyến mại và các chi tiết có liên quan

  Đến giao hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại cho khách hàng.

  Tên, địa chỉ, số điện thoại của thương nhân thực hiện khuyến mại.

  Thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động khuyến mại. Trường hợp lợi ích của việc tham gia khuyến mại gắn với các điều kiện cụ thể thì trong thông báo phải nêu rõ hoạt ñộng khuyến mại đó có kèm theo điều kiện và nội dung cụ thể của các điều kiện đó.

  Ngoài những thông tin trên, thương nhân còn phải thông báo công khai các thông tin liên quan đến hoạt động khuyến mại sau:

  Thông báo giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ được tặng cho khách hàng đối với hoạt động tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

  Thông báo giá trị tuyệt đối hoặc phần trăm thấp hơn giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ bình thường trước thời gian khuyến mại đối với hoạt động khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ trước đó.

  Thông báo giá trị băng tiền hoặc lợi ích cụ thể mà khách hàng được hưởng từ phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ; địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ; các loại hàng hóa dịch vụ mà khách hàng có thể nhận được từ phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ đối với hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.

  Thông báo các loại giải thưởng và giá trị của từng loại giải thưởng, thể lệ lệ tham gia các chương trình khuyến mại, cách thức lụa chọn người trúng thưởng đối với họat động bán hàng có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng và hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham gia chương trình mang tính may rủi.

  Thông báo các chi phí mà khách hàng phải tự chịu đối với hoạt ñộng khuyến mại tổ chức chương trình thường xuyên và hình thức tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

  Thứ ba, thương nhân có nghĩa vụ thực hiện đúng chương trình khuyến mại đã thông báo và các cam kết với khách hàng.

  Thứ tư, đối với một số hình thức khuyến mại mang tính may rủi như bốc thăm, cào số trúng thưởng, vé số dự thưởng, bóc và mở sản phẩm trúng thưởng, thương nhân phải trích 50% giá trị giải thưởng đã công bố vào danh sách nhà nước trong trường hợp không có người trúng thưởng.

  Thứ năm, thương nhân phải có nghĩa vụ tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng khuyến mại nếu thương nhân thực hiện khuyến mại là thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại.

   

  Cập nhật bởi lqc2010 ngày 29/11/2020 11:26:55 CH
   
  779 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận