Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Chủ đề   RSS   
 • #525035 04/08/2019

  hoangthai090895
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/08/2019
  Tổng số bài viết (122)
  Số điểm: 838
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 42 lần


  Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

  Doanh nghiệp khi thực hiện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không thuốc trường hợp được cho phép quy định tại Điều 37,38,39 Bộ Luật Lao động 2012 thì được xem là trái pháp luật và người lao động phải thực hiện các nghĩa vụ sau theo quy định tại Điều 42 Bộ Luật Lao động 2012:

  1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

  2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ Luật Lao động 2012 người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ Luật Lao động 2012.

  3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ Luật Lao động 2012, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

  4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

  5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

  Tham khảo công việc tại: https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/nghia-vu-cua-doanh-nghiep-khi-don-phuong-cham-dut-hop-dong-lao-dong-trai-phap-luat-trong-cong-ty-co-phan/3878.html

   
  1610 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hoangthai090895 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (05/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #525036   04/08/2019

  vulieu9102
  vulieu9102
  Top 500
  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/06/2019
  Tổng số bài viết (270)
  Số điểm: 2179
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 113 lần


  Thứ nhất: Theo tinh thần của bài viết Bạn nên kiểm tra lại đoạn một của bài viết nhé: Nhầm người sử dụng lao động thành Người lao động
   
  "Doanh nghiệp khi thực hiện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không thuốc trường hợp được cho phép quy định tại Điều 37,38,39 Bộ Luật Lao động 2012 thì được xem là trái pháp luật và người lao động phải thực hiện các nghĩa vụ sau theo quy định tại Điều 42 Bộ Luật Lao động 2012:"
   
  Thứ hai: Cũng theo bài viết trên thì Khoản 5 Điều 42 Bộ luật lao động 2012 được hướng dẫn cụ thể bởi khoản 10 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động có nội dung như sau:
   
  "Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động
  ...
  10. Bổ sung Điều 26a sau Điều 26 như sau:
   
  “Điều 26a. Tiền lương làm căn cứ bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
   
  Tiền lương làm căn cứ bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định tại Khoản 5 Điều 42 hoặc Khoản 2 Điều 43 của Bộ luật lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động tại thời điểm người sử dụng lao động hoặc người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.”
   
  Thông tin trao đổi cùng bạn!
   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn vulieu9102 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (05/08/2019) hoangthai090895 (06/08/2019)