Nghĩa vụ của doanh nghiệp khi chấm dứt HĐLĐ vì lý do kinh tế

Chủ đề   RSS   
 • #578006 15/12/2021

  Nghĩa vụ của doanh nghiệp khi chấm dứt HĐLĐ vì lý do kinh tế

  Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp đã phải cho người lao động thôi việc để giảm bớt gánh nặng về tài chính. Một trong những lý do để doanh nghiệp cấm dứt hợp đồng với người lao động đó là vì lý do kinh tế.

  1. Những trường hợp nào được coi là vì lý do kinh tế?

  Điều kiện để doanh nghiệp được chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động vì lý do kinh tế phải thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 42 Bộ luật Lao động 2019, bao gồm:

  - Khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế;

  - Thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước khi cơ cấu lại nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế.

  2. Xây dựng phương án sử dụng lao động

  Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động

  Theo khoản 1 Điều 44 Bộ luật lao động 2019, phương án sử dụng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

  - Số lượng và danh sách người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động được đào tạo lại để tiếp tục sử dụng, người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian;

  - Số lượng và danh sách người lao động nghỉ hưu;

  - Số lượng và danh sách người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động;

  - Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động và các bên liên quan trong việc thực hiện phương án sử dụng lao động;

  - Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.

  Lưu ý: Khi xây dựng phương án sử dụng lao động, người sử dụng lao động phải trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Phương án sử dụng lao động phải được thông báo công khai cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông qua.

  3. Thanh toán đầy đủ quyền lợi cho người lao động

  Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên. Đối với trường hợp người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do kinh tế có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

  Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

  - Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

  - Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.

  4. Trả trợ cấp mất việc làm

  Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 47 của Bộ luật lao động.

  Theo đó, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất bằng 02 tháng tiền lương.

  - Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

  - Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động mất việc làm.

  Trên đây là quy định về Nghĩa vụ của doanh nghiệp khi chấm dứt HĐLĐ vì lý do kinh tế.

   
  415 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn hieuan165@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (15/12/2021) ntdieu (15/12/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #578059   17/12/2021

  Nghĩa vụ của doanh nghiệp khi chấm dứt HĐLĐ vì lý do kinh tế

  Hiện tại rất nhiều Doanh nghiệp đã chấm dứt HĐ với NLĐ không chỉ vì lý do kinh tế (khủng hoảng hay suy thoái) mà còn có lý do vì thay đổi cơ cấu. Trong đó, những trường hợp dưới đây được coi là thay đổi cơ cấu, công nghệ được quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật lao động 2019, cụ thể:

  . Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động;

  . Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động;

  . Thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm.

  Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 Bộ luật này như sau:

  Điều 44. Phương án sử dụng lao động

  1. Phương án sử dụng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

  a) Số lượng và danh sách người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động được đào tạo lại để tiếp tục sử dụng, người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian;

  b) Số lượng và danh sách người lao động nghỉ hưu;

  c) Số lượng và danh sách người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động;

  d) Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động và các bên liên quan trong việc thực hiện phương án sử dụng lao động;

  đ) Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.

  Lưu ý:

  Trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

  Khi xây dựng phương án sử dụng lao động, người sử dụng lao động phải trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Phương án sử dụng lao động phải được thông báo công khai cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông qua.

  Việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cho người lao động.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #580977   28/02/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4028
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 38 lần


  Nghĩa vụ của doanh nghiệp khi chấm dứt HĐLĐ vì lý do kinh tế

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Khi doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động vì lý do kinh tế thì phải chi trả cho người lao động chế độ trợ cấp mất việc làm. Tuy nhiên, theo Điều 47 Bộ luật lao động 2019 quy định về trợ cấp mất việc “Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm...”

  Do đó, người lao động làm đủ 12 tháng cho công ty mới được trả trợ cấp mất việc trong trong trường hợp này, với những lao động làm việc dưới 12 tháng thì không được chi trả trợ cấp mất việc làm(trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác trong hợp đồng lao động). 

   
  Báo quản trị |