Nghĩa vụ chung và riêng về tài sản của vợ chồng

Chủ đề   RSS   
 • #564179 30/11/2020

  katkumhat
  Top 100
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (722)
  Số điểm: 4895
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 77 lần


  Nghĩa vụ chung và riêng về tài sản của vợ chồng

  Trong quan hệ hôn nhân gia đình thì vợ chồng sẽ phát sinh những nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng và đồng thời cũng có những nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ, chồng. Nghĩa vụ chung tức cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm như nhau về tài sản, ngược lại về nghĩa vụ riêng thì trách nhiệm thuộc về mỗi bên khi phát sinh nghĩa vụ (bên còn lại không có nghĩa vụ).

  Cụ thể Điều 37 và Điều 45 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định:

  Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

  1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

  2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

  3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

  4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

  5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

  6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

  Và vợ, chồng có các nghĩa vụ riêng về tài sản sau đây:

  1. Nghĩa vụ của mỗi bên vợ, chồng có trước khi kết hôn;

  2. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp nghĩa vụ phát sinh trong việc bảo quản, duy trì, tu sửa tài sản riêng của vợ, chồng theo quy định tại khoản 4 Điều 44 hoặc quy định tại khoản 4 Điều 37 của Luật này;

  3. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình;

  4. Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ, chồng.

   
  3072 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận