Nghỉ việc không hưởng lương trên 14 ngày thì có được tham gia bảo hiểm?

Chủ đề   RSS   
 • #517384 29/04/2019

  Nghỉ việc không hưởng lương trên 14 ngày thì có được tham gia bảo hiểm?

  Theo Khoản 3, Điều 85 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì "Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

  Bên cạnh đó, căn cứ Khoản 5, Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 cũng có quy định: “Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.”

  Như vậy, áp dụng các quy định trên vào trường hợp trong tháng người lao động nghỉ việc không hưởng lương trên 14 ngày thì tháng đó người lao động và công ty không đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế lên quỹ bảo hiểm. Do đó, vì người lao động thuộc trường hợp không đóng BHXH trong tháng nghỉ làm việc từ 14 ngày trở lên mà người lao động vẫn muốn đóng là không phù hợp với các quy định pháp luật.

   

   
  1175 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn baotoan2703 vì bài viết hữu ích
  Camgiangsn (30/04/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #517463   30/04/2019

  Trong trường hợp tôi ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với công ty. Tuy nhiên theo thỏa thuận thì 01 tuần tôi chỉ làm việc 3 ngày. Vậy số ngày không làm việc và không hưởng lương của tôi sẽ trên 14 ngày. Khi đó tôi có phải đóng BHXH bắt buộc hay không vậy bạn?

   
  Báo quản trị |