Nghỉ việc có phải báo trước khi vẫn làm việc sau khi hết hạn hợp đồng thử việc

Chủ đề   RSS   
 • #541336 17/03/2020

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1423)
  Số điểm: 9404
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 218 lần


  Nghỉ việc có phải báo trước khi vẫn làm việc sau khi hết hạn hợp đồng thử việc

  Về vấn đề thử việc cũng như ký HĐLĐ sau khi thử việc thì hiện nay không có quy định cụ thể, Bộ Luật lao động 2012 chỉ có quy định rằng sau khi kết thúc thời gian thử việc thì các bên sẽ phải ký HĐLĐ (nếu kết quả thử việc đạt yêu cầu các bên):

  "Điều 29. Kết thúc thời gian thử việc

  1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

  2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận."

  Theo đó, nếu việc thử việc đạt yêu cầu mà hai bên không tiến hành ký kết HĐLĐ thì NLĐ vẫn đương nhiên được làm việc chính thức.

  Tuy nhiên bởi lẽ pháp luật không có quy định cụ thể trường hợp đương nhiên được làm việc chính thức sẽ tương ứng với loại HĐLĐ có xác định thời hạn bao lâu, do đó trên thực tế thì phải căn cứ vào thỏa thuận tại hợp đồng thử việc để biết trường hợp sau khi thử việc đạt yêu cầu thì hai bên sẽ ký HĐLĐ loại gì, dùng làm cơ sở xác định trách nhiệm thực hiện HĐLĐ đã được xác lập đương nhiên sau thời gian thử việc. Trong trường hợp hợp đồng thử việc không đề cập tới thì hai bên phải thỏa thuận với nhau ký hợp đồng gì để xác định rõ quyền lợi cũng như trách nhiệm.

  Vì vậy, trong trường hợp nếu muốn chấm dứt HĐLĐ thì người lao động sẽ phải thực hiện theo đúng quy định ở Điều 37 Bộ Luật lao động 2012.

   

   
  780 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận