Nghị quyết mới Quốc hội chính thức giảm 2% thuế giá trị gia tăng

Chủ đề   RSS   
 • #603866 08/07/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2028)
  Số điểm: 66195
  Cảm ơn: 99
  Được cảm ơn 1726 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Nghị quyết mới Quốc hội chính thức giảm 2% thuế giá trị gia tăng

  Ngày 24/6/2023 Quốc hội Khóa XV tại kỳ họp thường kỳ thứ 5 đã thông qua Nghị quyết 101/2023/QH15 đã xem xét, quyết định và cho ý kiến các nội dung trong thời gian sắp tới.
   
  Theo đó, Quốc hội thực hiện giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) giao Chính phủ thực hiện chi tiết việc thu chi như sau:
   
  nghi-quyet-moi-quoc-hoi-chinh-thuc-giam-2%-thue-gia-tri-gia-tang
   
  (1) Giám sát việc trả lời giải quyết kiến nghị của cử tri của Chính phủ
   
  - Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan và chính quyền địa phương trong việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri.
   
  - Đồng thời yêu cầu tập trung giải quyết có hiệu quả các vụ việc khiếu kiện, tố cáo phức tạp, kéo dài; trả lời bằng văn bản ý kiến đề xuất, kiến nghị của các vị đại biểu Quốc hội.
   
  Giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo, đôn đốc, giám sát việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri và đại biểu Quốc hội.
   
  (2) Quốc hội thực hiện giảm 2% thuế suất thuế GTGT 
   
  Được quy định tại điểm a, khoản 1.1 Điều 3 Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.
   
  Giao Chính phủ tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả, phấn đấu không làm ảnh hưởng đến dự toán thu và bội chi ngân sách nhà nước năm 2023 theo Nghị quyết của Quốc hội; báo cáo tình hình thực hiện chính sách trên cùng với tổng kết thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
   
  (3) Điều chỉnh các dự án đầu tư của các Hồ chứa nước
   
  Điều chỉnh nội dung của Nghị quyết 93/2019/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận như sau:
   
  - Quy mô diện tích sử dụng đất của Dự án là 697,73ha. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2019 đến hết năm 2025.
   
  - Tổng mức đầu tư và nguồn vốn của Dự án là 874,089 tỷ đồng, gồm ngân sách trung ương là 519,927 tỷ đồng và ngân sách địa phương là 354,162 tỷ đồng; gia hạn thời gian giải ngân 47,3 tỷ đồng nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương đến hết ngày 31/12/2023; mở rộng địa điểm trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.
   
  - Giao Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận quyết định đầu tư Dự án; trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư Dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan đối với dự án nhóm A do cấp tỉnh quản lý; bảo đảm tiến độ hoàn thành Dự án;
   
  - Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết 93/2019/QH14; trường hợp cần điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án trong thời gian Quốc hội không họp, Quốc hội ủy quyền Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.
   
  (4) Chấp thuận bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng NNPTNT
   
  Chấp thuận chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam giai đoạn 2021 - 2023 tương ứng với số lợi nhuận còn lại thực nộp ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2023 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, tối đa là 17.100 tỷ đồng.
   
  Năm 2023, bố trí 6.753 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết 70/2022/QH15; năm 2024, bố trí tối đa 10.347 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015.
   
  Giao Chính phủ chỉ đạo thực hiện việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Quốc hội về tính chính xác của số liệu và quy mô bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
   
  Xem thêm Nghị quyết 101/2023/QH15 ban hành ngày 24/6/2023.
   
  301 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận