Nghị quyết hướng dẫn thi hành Luật tố tụng hành chính 2015 của HĐTP TANDTC

Chủ đề   RSS   
 • #417543 03/03/2016

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1717 lần


  Nghị quyết hướng dẫn thi hành Luật tố tụng hành chính 2015 của HĐTP TANDTC

  >>> Tổng hợp điểm mới Luật tố tụng hành chính 2015

  Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao vừa hoàn tất Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết 104/2015/QH13 về thi hành Luật tố tụng hành chính 2015.

  Tại Nghị quyết này có một số nội dung đáng chú ý như sau:

  1. Về giải quyết vụ án hành chính

  Từ ngày 01/7/2016, việc giải quyết sơ thẩm đối với những vụ án hành chính đã được Tòa án thụ lý trước 01/7/2016, việc giải quyết phúc thẩm những vụ án hành chính đã được Tòa án giải quyết sơ thẩm trước 01/7/2016 mà có kháng cáo, kháng nghị, việc giải quyết giám đốc thẩm, tái thẩm những bản án, quyết định về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật mà bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm trước 01/7/2016 thì áp dụng tương ứng Luật tố tụng hành chính 2015 để giải quyết, trừ các trường hợp nêu sau thì có hiệu lực từ 01/01/2017:

  - Quy định liên quan đến người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

  - Quy định liên quan đến pháp nhân là người đại diện, người giám hộ.

  - Quy định liên quan đến hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức không có tư cách pháp nhân.

  Nghị quyết hướng dẫn thi hành Luật tố tụng hành chính 2015

  2. Về kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định về vụ án hành chính của Toà án đã có hiệu lực pháp luật trước 01/7/2016

  - Đối với bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật trước 01/7/2016 mà chưa có kháng nghị của người có thẩm quyền trước 01/7/2016 thì căn cứ để thực hiện việc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và việc giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm được thực hiện theo Luật tố tụng hành chính 2015.

  - Đối với bản án, quyết định của Tòa án đã được Toà án giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật tố tụng hành chính tại thời điểm giải quyết và bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật trước 01/7/2016 thì không căn cứ vào Luật tố tụng hành chính 2015 để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

  3. Về án phí, lệ phí để giải quyết vụ án hành chính

  - Vụ án hành chính đã được Tòa án thụ lý để giải quyết sơ thẩm, giải quyết phúc thẩm, giải quyết giám đốc thẩm, tái thẩm trước 01/7/2016 mà từ 01/7/2016 mới được giải quyết thì được thực hiện theo Luật tố tụng hành chính 2015, Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về án phí, lệ phí Tòa án cho đến khi có quy định mới của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  - Khi giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn, Tòa án chỉ áp dụng mức án phí thấp hơn so với mức án phí áp dụng đối với vụ án giải quyết theo thủ tục thông thường khi có quy định cụ thể của pháp luật. Trường hợp chưa có quy định cụ thể của pháp luật về mức án phí áp dụng đối với vụ án hành chính giải quyết theo thủ tục rút gọn thì áp dụng mức án phí áp dụng đối với vụ án hành chính theo quy định hiện hành.

  Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Luật tố tụng hành chính 2015.

  Cập nhật bởi trang_u ngày 03/03/2016 04:19:41 CH
   
  12044 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận