Nghị quyết Chính phủ: Tháo gỡ khó khăn trong chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Chủ đề   RSS   
 • #605183 04/09/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75820
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1944 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Nghị quyết Chính phủ: Tháo gỡ khó khăn trong chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

  Ngày 31/8/2023 Chính phủ đã có Nghị quyết 139/NQ-CP năm 2023 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.
   
  chuyen-muc-dich-su-dung-rung-sang-muc-dich-khac
   
  (1) Văn bản tháo gỡ khó khăn trong chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
   
  - Theo quy định tại Nghị quyết 61/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết 131/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật trước ngày 01/01/2019.
   
  Được tiếp tục thực hiện, kéo dài thời kỳ và điều chỉnh nội dung trong trường hợp cần thiết cho đến khi quy hoạch lâm nghiệp quốc gia hoặc quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 theo Luật Quy hoạch 2017 được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt.
   
  - Trước khi Luật Quy hoạch 2017, Luật Lâm nghiệp 2017 có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2019), Chính phủ đã ban hành Nghị định 23/2006/NĐ-CP thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004, trong đó quy định về việc lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng.
   
  - Nghị định 92/2006/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 04/2008/NĐ-CP) về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất; các Bộ: NN&PTNT, KH&ĐT đã ban hành các thông tư hướng dẫn thực hiện các Nghị định nêu trên.
   
  - Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về một số giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo việc điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.
   
  - Chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, lợi dụng để hợp thức hóa sai phạm, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.
   
  (2) Đối với các địa phương chưa có quy hoạch cấp tỉnh thời kỳ 2021 - 2030
   
  - Thì quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng hoặc quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh được tiếp tục thực hiện, kéo dài thời kỳ và điều chỉnh nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch 2017 có hiệu lực thi hành cho đến khi quy hoạch lâm nghiệp quốc gia hoặc quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 theo Luật Quy hoạch 2017 được quyết định hoặc phê duyệt, đảm bảo đúng theo quy định tại Nghị quyết 61/2022/QH15 của Quốc hội. 
   
  - Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh, quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh được lập, phê duyệt theo quy định về trình tự, thủ tục của văn bản quy phạm pháp luật nào thì khi điều chỉnh nội dung và kéo dài thời kỳ áp dụng trình tự, thủ tục điều chỉnh quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đó hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung được cấp có thẩm quyền ban hành trước ngày Luật Quy hoạch 2017 có hiệu lực thi hành.
   
  (3) Trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền
   
  - Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
   
  + Triển khai việc điều chỉnh nội dung và kéo dài thời kỳ quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng hoặc quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh theo quy định tại mục 1 Nghị quyết này.
   
  + Đồng thời phải đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng được phân bổ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
   
  + Quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng có hiệu quả, bền vững diện tích rừng hiện có, nhất là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên.
   
  - Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:
   
  + Kiểm tra việc điều chỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định tại mục 1 Nghị quyết này.
   
  + Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp, đảm bảo quản lý chặt chẽ, bảo vệ, phát triển và sử dụng có hiệu quả, bền vững diện tích rừng hiện có, nhất là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên.
   
  + Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền cho địa phương trong việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đi đối với tăng cường trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu và có các công cụ kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp.
   
  Xem thêm Nghị quyết 139/NQ-CP năm 2023 có hiệu lực từ ngày 31/8/2023.
   
  255 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận