Nghị quyết 40/NQ-CP: Đo đạc, thành lập 8 bản đồ chuyên ngành đến năm 2030

Chủ đề   RSS   
 • #600572 27/03/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2003 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Nghị quyết 40/NQ-CP: Đo đạc, thành lập 8 bản đồ chuyên ngành đến năm 2030

  Ngày 27/3/2023 Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 40/NQ-CP năm 2023 phê duyệt chiến lược phát triển ngành đo đạc, bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.
   
  Theo đó, chiến lược đến năm 2030 đo đạc, thành lập 8 bản đồ chuyên ngành của Việt Nam bao gồm:
   
  nghi-quyet-40-nq-cp-do-dac-thanh-lap-8-ban-do-chuyen-nganh-den-nam-2030
   
  08 bản đồ, đo đạc chuyên ngành 
   
  (1) Đo đạc và bản đồ quốc phòng
   
  - Nghiên cứu, xây dựng, phát triển và hoàn thiện mạng lưới trạm định vị vệ tinh chuyên ngành phục vụ nhiệm vụ quốc phòng; nghiên cứu, phát triển ứng dụng mạng lưới trạm định vị vệ tinh chuyên ngành trong các nhiệm vụ quân sự;
   
  - Chuẩn hóa, cập nhật xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý nhằm quản lý, chia sẻ và sử dụng hiệu quả các thông tin tư liệu phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng.
   
  (2) Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính
   
  Hoàn thiện công tác đo đạc, thành lập bản đồ địa chính và xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính trên phạm vi toàn quốc.
   
  (3) Đo đạc, thành lập hải đồ
   
  - Đo đạc, thành lập hải đồ vùng biển Việt Nam và liền kề phục vụ mục tiêu quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội và hợp tác quốc tế;
   
  - Đo đạc, thành lập hải đồ các cảng biển, luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và tuyến hàng hải; duy trì cập nhật hải đồ và định kỳ đo đạc, cập nhật độ sâu các tuyến luồng hàng hải quốc gia, các vùng nước cảng biển và tuyến hàng hải phục vụ phát hành, thông báo cập nhật hải đồ hoặc phát hành các phiên bản hải đồ cập nhật, phiên bản mới.
   
  (4) Đo đạc, thành lập bản đồ hàng không dân dụng
   
  - Xây dựng, cập nhật dữ liệu địa hình và chướng ngại vật hàng không trong các khu vực liên quan đến hoạt động hàng không dân dụng của Việt Nam và các khu vực khác theo quy định của Việt Nam và Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế;
   
  - Xây dựng, cập nhật định kỳ dữ liệu chuyên ngành hàng không toàn cầu theo quy định của Việt Nam và Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế.
   
  (5) Đo đạc, thành lập bản đồ công trình ngầm
   
  Đo đạc, thành lập, cập nhật bản đồ công trình ngầm đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.
   
  (6) Đo đạc, thành lập bản đồ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu
   
  - Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ về cứu hộ, cứu nạn trên đất liền, trên biển;
   
  - Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ chuyên ngành về phòng, chống thiên tai;
   
  - Xây dựng dữ liệu không gian địa lý về sạt lở bờ sông, bờ biển;
   
  - Xây dựng dữ liệu không gian địa lý phục vụ công tác dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước; giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi.
   
  (7) Thành lập bản đồ hành chính các cấp.
   
  (8) Thành lập tập bản đồ; đo đạc, thành lập bản đồ chuyên ngành khác.
   
  Đổi mới khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ
   
  - Tăng cường tuyên truyền về giá trị của thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ hỗ trợ cho việc ra quyết định và phát triển kinh tế - xã hội.
   
  - Đa dạng hóa các dịch vụ cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ bao gồm việc xây dựng và cung cấp dữ liệu mở; hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ đối với người dùng trong việc chia sẻ, khai thác sử dụng dữ liệu không gian địa lý dễ dàng hiệu quả.
   
  - Xây dựng mô hình quản lý, cơ chế tích hợp, chia sẻ lợi ích để sử dụng chung thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ hiệu quả giữa các bộ ngành, giữa trung ương và địa phương và các nhà đầu tư.
   
  - Thiết lập hợp tác liên ngành, lĩnh vực, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong xây dựng, duy trì, chia sẻ thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ.
   
  Xem thêm Nghị quyết 40/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 27/3/2023.
   
  142 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận