Nghị quyết 165/2022/NQ-CP: Không tăng học phí năm học 2022 - 2023 tại trường công lập

Chủ đề   RSS   
 • #595635 21/12/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2003 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Nghị quyết 165/2022/NQ-CP: Không tăng học phí năm học 2022 - 2023 tại trường công lập

  Ngày 20/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 165/NQ-CP 2022 về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 2023.

   

  Theo đó, để tiếp tục hỗ trợ kịp thời đối với học sinh, sinh viên, hộ gia đình có thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn, ổn định đời sống của nhân dân, Chính phủ yêu cầu giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 như năm học 2021 - 2022. Cụ thể như sau:

   

  nghi-quyet-65-nq-cp-2022-giu-nguyen-hoc-phi-nam-hoc-2021-2022-tai-cac-truong-cong-lap

   

  (1) Học phí cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập:

   

  Đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên: 

   

  - Giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 do HĐND tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương.

   

  - Trường hợp địa phương tăng học phí năm học 2022 - 2023 thì ngân sách địa phương đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với số thu học phí năm học 2021 - 2022. 

   

  - Mức hỗ trợ cho từng cơ sở giáo dục do địa phương xem xét quyết định.

   

  Đối với cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên, cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: 

   

  - Cơ sở giáo dục xây dựng mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí,

   

  - Trình UBND để đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt.

   

  Khuyến khích các địa phương bố trí ngân sách tăng chi thường xuyên cho các cơ sở giáo dục.

   

  (2) Học phí cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập: 

   

  Giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 do cơ sở giáo dục đã ban hành theo quy định  Nghị định 81/2021/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.

   

  Giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Nhà nước cấp bù tiền miễn, giảm học phí theo mức trần học phí năm học 2021 - 2022 đã quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

   

  (3) Học phí ngành, nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ phục hồi kinh tế

   

  Khuyến khích các địa phương bố trí và huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện việc hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2022 - 2023 đối với học sinh, sinh viên đang theo học các ngành, nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các ngành nghề bị tác động do dịch bệnh Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP năm 2022 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

   

  Xem thêm Nghị quyết 165/NQ-CP 2022 ban hành ngày 20/12/2022.

   
  698 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (21/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận