Nghị quyết 148/NQ-CP: Hạn chế xe cá nhân, ưu tiên phương tiện công cộng

Chủ đề   RSS   
 • #593845 12/11/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2005 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Nghị quyết 148/NQ-CP: Hạn chế xe cá nhân, ưu tiên phương tiện công cộng

  Đây là nội dung tại Nghị quyết 148/NQ-CP ban hành ngày 11/11/2022 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
   
  Theo đó, nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị đặt ra nhiều nhiệm vụ có thay đổi lớn có liên quan đến quản lý đô thị như sau:
   
  nghi-quyet-148-nq-cp-han-che-xe-ca-nhan-uu-tien-phuong-tien-cong-cong
   
  (1) Đầu tư phát triển đảm bảo an sinh nhà ở
   
  Nội dung thực hiện: Trong đó diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị trên cả nước đạt tối thiểu 28 m2 vào năm 2025, đến năm 2030 đạt tối thiểu 32 m2.
   
  (2) Xây dựng, phát triển đô thị thông minh
   
  Nội dung thực hiện phải đạt được:
   
  Thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên đến năm 2025, các nhiệm vụ giải pháp đến năm 2030 theo Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030.
   
  Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý về phát triển đô thị thông minh bền vững; hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; hệ thống hạ tầng dữ liệu, hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của đô thị thông minh.
   
  (3) Xây dựng đô thị ứng phó biến đổi khí hậu
   
  Xây dựng, phát triển đô thị có năng lực chống chịu, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển các công trình xanh, khu đô thị xanh trong đô thị, đảm bảo chất lượng môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và tăng trưởng xanh cần thực hiện các nội dung:
   
  Thực hiện các chương trình, dự án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030.
   
  Đồng thời, khuyến khích và thúc đẩy việc đầu tư, xây dựng, quản lý và vận hành các dự án đầu tư xây dựng công trình theo tiêu chí, tiêu chuẩn công trình xanh, các dự án khu đô thị theo tiêu chí khu đô thị xanh.
   
  Rà soát các biện pháp, công nghệ cung cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải để đảm bảo khả năng thích ứng với các điều kiện khí hậu cực đoan.
   
  (4) Sắp xếp lại các thiết chế VH-TT cơ sở tại các đô thị
   
  Nội dung thực hiện: Rà soát tổng thể, sắp xếp lại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tại các đô thị theo hướng thiết thực, hiệu quả, đa năng, phục vụ rộng rãi các đối tượng.
  .
  (5) Hạn chế xe cá nhân và khuyến khích các phương tiện giao thông công cộng, thân thiện môi trường.
   
  Theo đó, nội dung thực hiện: Xây dựng lộ trình và giải pháp khả thi hạn chế xe cá nhân, nhất là xe máy tại các đô thị lớn. Xây dựng đồng bộ về hạ tầng và ban hành các chính sách ưu đãi để khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, thân thiện với môi trường tại đô thị.
   
  Ngoài ra, còn đặt ra một số nhiệm vụ khác về việc sửa đổi, xây dựng luật
   
  - Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật điều chỉnh về quản lý và phát triển đô thị.
   
   
   
  - Nghiên cứu, xây dựng Luật điều chỉnh về cấp, thoát nước.
   
  - Nghiên cứu, xây dựng Luật điều chỉnh về quản lý không gian ngầm.
   
   
   
   
  Xem thêm Nghị quyết 148/NQ-CP có hiệu lực ngày 11/11/2022.
   
  457 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (12/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận