Nghị quyết 144/NQ-CP: Đảm bảo thuốc và chi phí khám chữa bệnh bằng BHYT

Chủ đề   RSS   
 • #593715 07/11/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Đại học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1174)
  Số điểm: 41750
  Cảm ơn: 82
  Được cảm ơn 1196 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Nghị quyết 144/NQ-CP: Đảm bảo thuốc và chi phí khám chữa bệnh bằng BHYT

  Ngày 05/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 144/NQ-CP về việc đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).
   
  Theo đó, yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện việc đảm bảo thuốc và chi phí khám chữa bệnh như sau:
   
  nghi-quyet-144-nq-cp-dam-bao-thuoc-va-chi-phi-kham-chua-benh-bang-bhyt
   
  Bộ Tài chính khẩn trương phối hợp với Bộ Y tế trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản về quản lý, sử dụng tài sản công và sử dụng vốn nhà nước để mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, đặc biệt là các vấn đề về: 
   
  - Xây dựng dự toán mua sắm; 
   
  - Thuê tài sản, cung cấp thiết bị sau khi trúng thầu hóa chất, sinh phẩm.
   
  Các văn bản quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế khi nhận được đề nghị của Bộ Y tế bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu, giá, phí và lệ phí.
   
  Hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến mua sắm, quản lý, sử dụng thuốc, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền.
   
  Về việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT:
   
  Cho phép quyết toán, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2021 bằng chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo báo cáo quyết toán năm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau khi đã được cơ quan BHXH giám định theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi bởi Luật Bảo hiểm y tế 2014), trong đó:
   
  - Tiền khám bệnh, tiền giường và tiền dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm, máu, chế phẩm máu đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm vi hưởng và mức hưởng của người tham gia BHYT: Việc quyết toán, thanh toán thực hiện theo số lượng thực tế sử dụng và mức giá theo quy định hiện hành.
   
  - Chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế chưa được tính trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT hoặc sử dụng trong các kỹ thuật chưa được ban hành giá khám bệnh, chữa bệnh BHYT đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm vi hưởng và mức hưởng của người tham gia BHYT: 
   
  Việc quyết toán, thanh toán thực hiện theo số lượng thực tế sử dụng và giá mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
   
  Trước ngày 05/11/2022 tiếp tục cho phép thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư, hóa chất theo quy định Luật Đấu thầu 2013
   
  Thời hạn thực hiện theo thời gian thực hiện hợp đồng đã ký trước ngày Nghị quyết 144/NQ-CP có hiệu lực hoặc không quá 12 tháng sau khi văn bản này có hiệu lực.
   
  Các cơ quan trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có trách nhiệm đánh giá, kết luận theo quy định pháp luật, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị, địa phương, bảo vệ các tổ chức, cá nhân thực hiện công khai, minh bạch, không tiêu cực trong mua sắm, đấu thầu.
   
  Chi tiết Nghị quyết 144/NQ-CP có hiệu lực từ ngày ký.
   
  233 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (07/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #593985   20/11/2022

  Nghị quyết 144/NQ-CP: Đảm bảo thuốc và chi phí khám chữa bệnh bằng BHYT

  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà tác giả chia sẻ. Bảo hiểm y tế mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người đặc biệt là người nghèo, người cận nghèo và đồng bào dân tộc sống ở vùng sâu, vùng xa. Hỗ trợ người cận nghèo tham gia Bảo hiểm y tế là góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội. Do vậy, việc cần thiết là phải đảm bảo thuốc và chi phí khám chữa bệnh bằng BHYT.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tranquanghung651999@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (21/11/2022)
 • #594066   22/11/2022

  nguyenthikimdung2000
  nguyenthikimdung2000
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/08/2022
  Tổng số bài viết (241)
  Số điểm: 2480
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 66 lần


  Nghị quyết 144/NQ-CP: Đảm bảo thuốc và chi phí khám chữa bệnh bằng BHYT

  Cảm ơn những thông tin bạn đã chia sẻ, mình xin được bổ sung như sau:   BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật BHYT hiện hành. Do đó, việc tham gia BHYT chỉ bắt buộc với một số đối tượng nhất định, chứ không bắt buộc mọi người dân đều phải tham gia.

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenthikimdung2000 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/11/2022)