Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ban hành 93 biểu mẫu trong tố tụng dân sự

Chủ đề   RSS   
 • #445102 10/01/2017

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4262 lần


  Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ban hành 93 biểu mẫu trong tố tụng dân sự

  >>> Toàn văn điểm mới Bộ luật tố tụng dân sự 2015

  >>> Người tiêu dùng đi kiện không phải chứng minh lỗi của người bán hàng khi Bộ luật tố tụng dân sự 2015 có hiệu lực?

  Mới đây, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự, đựơc thông qua ngày 06/01/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 24/02/2017.

  Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ban hành 93 biểu mẫu dùng trong tố tụng dân sự

  Trong đó, ban hành danh mục 93 biểu mẫu trong tố tụng dân sự, bao gồm:

  Mẫu số 01-DS  Biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ

  Mẫu số 02-DS  Biên bản lấy lời khai của đương sự

  Mẫu số 03-DS  Biên bản lấy lời khai của người làm chứng

  Mẫu số 04-DS Thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tố tụng

  Mẫu số 05-DS  Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ

  Mẫu số 06-DS  Quyết định trưng cầu giám định

  Mẫu số 07-DS  Đơn yêu cầu Tòa án ra quyết định định giá tài sản

  Mẫu số 08-DS  Quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá

  Mẫu số 09-DS  Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng định giá

  Mẫu số 10-DS  Biên bản định giá tài sản

  Mẫu số 11-DS  Biên bản không tiến hành định giá được tài sản

  Mẫu số 12-DS  Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ

  Mẫu số 13-DS  Quyết định uỷ thác thu thập chứng cứ

  Mẫu số 14-DS  Thông báo về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ

  Mẫu số 15-DS  Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (dành cho Thẩm phán)

  Mẫu số 16-DS  Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

  Mẫu số 17-DS  Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

  Mẫu số 18-DS  Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

  Mẫu số 19-DS  Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

  Mẫu số 20-DS  Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

  Mẫu số 21-DS  Quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

  Mẫu số 22-DS Quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

  Mẫu số 23-DS  Đơn khởi kiện

  Mẫu số 24-DS  Giấy xác nhận nhận đơn khởi kiện

  Mẫu số 25-DS  Thông báo chuyển đơn khởi kiện

  Mẫu số 26-DS  Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện

  Mẫu số 27-DS  Thông báo trả lại đơn khởi kiện

  Mẫu số 28-DS  Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện

  Mẫu số 29-DS  Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí

  Mẫu số 30-DS  Thông báo về việc thụ lý vụ án

  Mẫu số 31-DS  Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

  Mẫu số 32-DS  Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ

  Mẫu số 33-DS  Thông báo hoãn phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

  Mẫu số 34-DS  Biên bản hòa giải

  Mẫu số 35-DS  Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ

  Mẫu số 36-DS  Biên bản hoà giải thành

  Mẫu số 37-DS  Biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành

  Mẫu số 38-DS  Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự (dành cho Thẩm phán)

  Mẫu số 39-DS  Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự (dành cho Hội đồng xét xử)

  Mẫu số 40-DS  Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự

  Mẫu số 41-DS  Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

  Mẫu số 42-DS  Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

  Mẫu số 43-DS  Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

  Mẫu số 44-DS  Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

  Mẫu số 45-DS  Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

  Mẫu số 46-DS  Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

  Mẫu số 47-DS  Quyết định đưa vụ án ra xét xử

  Mẫu số 48-DS  Biên bản phiên toà sơ thẩm

  Mẫu số 49-DS  Quyết định hoãn phiên toà

  Mẫu số 50-DS  Quyết định tạm ngừng phiên tòa

  Mẫu số 51-DS  Biên bản nghị án

  Mẫu số 52-DS  Bản án dân sự sơ thẩm

  Mẫu số 53-DS  Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án

  Mẫu số 54-DS  Đơn kháng cáo

  Mẫu số 55-DS  Giấy báo nhận đơn kháng cáo

  Mẫu số 56-DS  Thông báo về yêu cầu làm lại hoặc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo

  Mẫu số 57-DS  Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn

  Mẫu số 58-DS  Thông báo trả lại đơn kháng cáo

  Mẫu số 59-DS  Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

  Mẫu số 60-DS  Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

  Mẫu số 61-DS  Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm

  Mẫu số 62-DS  Thông báo về việc kháng cáo

  Mẫu số 63-DS  Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị)

  Mẫu số 64-DS  Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị)

  Mẫu số 65-DS  Thông báo về việc thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm

  Mẫu số 66-DS  Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm

  Mẫu số 67-DS  Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

  Mẫu số 68-DS  Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

  Mẫu số 69-DS  Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

  Mẫu số 70-DS  Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

  Mẫu số 71-DS  Quyết định huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

  Mẫu số 72-DS  Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án

  Mẫu số 73-DS  Biên bản phiên tòa phúc thẩm

  Mẫu số 74-DS  Quyết định hoãn phiên toà phúc thẩm

  Mẫu số 75-DS  Bản án phúc thẩm

  Mẫu số 76-DS Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm

  Mẫu số 77-DS  Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn

  Mẫu số 78-DS  Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị về quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn

  Mẫu số 79-DS  Quyết định chuyển vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn sang giải quyết theo thủ tục thông thường (tại Tòa án cấp sơ thẩm)

  Mẫu số 80-DS  Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn

  Mẫu số 81-DS  Quyết định chuyển vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn sang giải quyết theo thủ tục thông thường (tại Tòa án cấp phúc thẩm)

  Mẫu số 82-DS  Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

  Mẫu số 83-DS  Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm

  Mẫu số 84-DS Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm

  Mẫu số 85-DS  Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

  Mẫu số 86-DS Thông báo giải quyết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

  Mẫu số 87-DS Thông báo giải quyết văn bản thông báo phát hiện vi phạm

  Mẫu số 88-DS  Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

  Mẫu số 89-DS  Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao

  Mẫu số 90-DS  Quyết định Giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

  Mẫu số 91-DS  Quyết định Giám đốc thẩm của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao

  Mẫu số 92-DS  Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

  Mẫu số 93-DS Quyết định giải quyết việc dân sự

  Các biểu mẫu khác sẽ tiếp tục được ban hành trong thời gian tới.

  Mời các bạn xem chi tiết Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự và các Phụ lục kèm theo.

   
  90930 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang 12>
Thảo luận
 • #445128   11/01/2017

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1719 lần


  Cám ơn bạn, cơ mà mình chưa hiểu tại sao 2 Phụ lục đính kèm Nghị quyết này đều có ghi số hiệu hẳn hoi Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP, trong khi bản Nghị quyết cũng có đầy đủ thông tin về ngày thông qua và ngày có hiệu lực, nhưng lại không ghi số hiệu. Hội đồng Thẩm phán quên chăng?

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trang_u vì bài viết hữu ích
  nguyenanh1292 (13/01/2017)
 • #445133   11/01/2017

  Wizardma
  Wizardma
  Top 500
  Male
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/07/2015
  Tổng số bài viết (212)
  Số điểm: 2510
  Cảm ơn: 19
  Được cảm ơn 126 lần
  Moderator

  Dear !

  Ban hành chưa hay file đính kèm mới chỉ là dự thảo thôi bạn ơi!

  Luật sư - Trọng tài viên trung tâm trọng tài thương mại Công Lý Việt Nam (VIETJAC)

  Nguyễn Ngọc Anh

  Email: ngocanhlawyer@gmail.com

  Mobile: 0982502577

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn Wizardma vì bài viết hữu ích
  trang_u (11/01/2017) nguyenanh1292 (13/01/2017)
 • #445134   11/01/2017

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1719 lần


  Wizardma viết:

  Dear !

  Ban hành chưa hay file đính kèm mới chỉ là dự thảo thôi bạn ơi!

  Chào bạn Wizardma, theo mình nghĩ, cái này đã có Nghị quyết bản chính thức rồi, chẳng qua, phía Hội đồng Thẩm phán đính kèm nhầm file, bởi vì theo suy đoán các phụ lục đính kèm đều có ghi số hiệu của Nghị quyết, ngay cả bên trong Nghị quyết cũng có ngày thông qua, ngày có hiệu lực. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trang_u vì bài viết hữu ích
  nguyenanh1292 (13/01/2017)
 • #445144   11/01/2017

  garan
  garan
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:10/08/2011
  Tổng số bài viết (1472)
  Số điểm: 12551
  Cảm ơn: 682
  Được cảm ơn 858 lần
  Moderator

  Thực ra thì nó cũng chả khác gì mấy so với bản dự thỏa trước đây!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn garan vì bài viết hữu ích
  nguyenanh1292 (13/01/2017)
 • #445157   12/01/2017

  ngudong20
  ngudong20

  Sơ sinh

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:16/09/2011
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 105
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 2 lần


  dự thảo chú ơi, nên chưa được công bố rộng rãi đâu, lên google kiếm thì thấy có mỗi trang này có, cũng hiểu rồi.

   
  Báo quản trị |  
 • #445158   12/01/2017

  lamborghini711
  lamborghini711

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/11/2015
  Tổng số bài viết (42)
  Số điểm: 390
  Cảm ơn: 31
  Được cảm ơn 24 lần


  mấy bạn coi nè

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn lamborghini711 vì bài viết hữu ích
  nguyenanh1292 (13/01/2017) huynhthikimni19991 (16/01/2017)
 • #445176   12/01/2017

  hanghell
  hanghell
  Top 75
  Lớp 8

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:27/11/2010
  Tổng số bài viết (874)
  Số điểm: 11042
  Cảm ơn: 522
  Được cảm ơn 426 lần


  Chắc chắn đây là Nghị quyết của HĐTP ban hành mẫu tố tụng dân sự rồi. bởi vì đã ghi số, ngày tháng năm thông qua, ngày tháng năm ban hành, ngày tháng năm có hiệu lực và cũng khác rất nhiều so với dự thảo TAND tối cao đã ban hành trước đây. ví dụ như:

  - mẫu số 29, thông báo đương sự đến cơ quan thi hành án dân sự để nộp tạm ứng không phải đến trụ sở Tòa án như dự thảo.

  - các mẫu về quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ sơ thẩm đã tuyên rõ thời hạn kháng cáo là 07 ngày, không ghi chung chung như dự thảo nữa.

  - Thông báo thụ lý phúc thẩm không ghi "Hết thời hạn này mà người được thông báo không có ý kiến gì đối với các yêu cầu của người kháng cáo, kháng nghị thì Toà án căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật”.

  Mà chỉ ghi căn cứ Điều 285 BLTTDS tòa án thông báo cho đương sự được biết....

  - Mẫu quyết định xét xử phúc thẩm dự thảo bị lặp căn cứ vào Điều 286 nay đã thay bằng Điều 286 và Điều 290 BLTTDS.

  - Việc sửa chữa, bổ sung bản án theo Điều 268 dự thảo ghi là Thông báo nay đã được sửa bằng từ Quyết định theo Điều 268 BLTTDS rồi.....

  Tuy nhiên chỉ có điều khi ban hành lại có chữ "dự thảo" in đỏ, đậm và mới đọc qua đã thấy một số mẫu vẫn còn có lỗi cần phải sửa như:

  - Mẫu số 42 ghi lặp mục 2 và mục 3 "Vụ án tiếp tục giải quyết khi lý do tạm đình chỉ không còn và có quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự của Tòa án" mà phải thay bằng câu "3. Tiền tạm ứng án phí được xử lý khi Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án". thì mới đúng.

  - Mẫu số 72 về quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án ghi Hội đồng thành viên có 03 Thẩm phán chưa đúng quy định.

  .....

  Trên mạng chưa thấy thông tin chính thức về việc ban hành Nghị quyết này, hy vọng khi có thông tin chính thức thì không còn những lỗi như trên nữa

   

   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn hanghell vì bài viết hữu ích
  Maiphuong5 (13/01/2017) garan (13/01/2017) nguyenanh1292 (13/01/2017)
 • #445238   13/01/2017

  vào đâu để tải về vậy các chế!!!

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tramvcuong vì bài viết hữu ích
  nguyenanh1292 (13/01/2017)
 • #445243   13/01/2017

  nguyenanh1292
  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4262 lần


  tramvcuong viết:

  vào đâu để tải về vậy các chế!!!

   

  Bạn tramvcuong coi ở đầu topic có file đính kèm đó, mà bạn nhớ truy cập bằng máy tính mới tải về được nhé! Cám ơn bạn! 

   
  Báo quản trị |  
 • #445248   13/01/2017

  Toàn dự thảo, chưa được công bố bác nguyenanh1292 

  Bác công bố trước hả?

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuviendaihocdalat vì bài viết hữu ích
  nguyenanh1292 (16/01/2017)
 • #445417   16/01/2017

  nguyenanh1292
  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4262 lần


  thuviendaihocdalat viết:

  Toàn dự thảo, chưa được công bố bác nguyenanh1292 

  Bác công bố trước hả?

  Có bản chính thức rồi nhé bạn! 

   
  Báo quản trị |  
 • #445416   16/01/2017

  nguyenanh1292
  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4262 lần


  Mình vừa cập nhật bản chính thức của Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ban hành 93 biểu mẫu dùng trong tố tụng dân sự. Các bạn có thể xem và tải về tại đầu topic trên nhé! 

   

   
  Báo quản trị |  
 • #445442   17/01/2017

  chetnhacon
  chetnhacon

  Sơ sinh

  An Giang, Việt Nam
  Tham gia:28/06/2010
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 85
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 5 lần


  chỉ có Nghị quyết và danh sách , còn biểu mẫu nằm chổ nào nhỉ

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn chetnhacon vì bài viết hữu ích
  nguyenanh1292 (20/01/2017)
 • #445450   17/01/2017

  hungpmail
  hungpmail

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/01/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  tải về chỗ nào ta. Trên đầu Topic có thấy chỗ nào tải về đâu

  Cập nhật bởi hungpmail ngày 17/01/2017 10:37:04 SA thiếu
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hungpmail vì bài viết hữu ích
  nguyenanh1292 (20/01/2017)
 • #445594   20/01/2017

  nguyenanh1292
  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4262 lần


  hungpmail viết:

  tải về chỗ nào ta. Trên đầu Topic có thấy chỗ nào tải về đâu

  Bạn vui lòng truy cập bằng máy tính mới down được file về nhé! 

   
  Báo quản trị |  
 • #445465   17/01/2017

  npubum
  npubum

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/01/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  k thấy phụ lục ;-)

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn npubum vì bài viết hữu ích
  nguyenanh1292 (20/01/2017)
 • #445486   18/01/2017

  Sao không thấy phụ lục biểu mẫu kèm theo mà chỉ có danh mục không vậy add

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vuvantuan1985 vì bài viết hữu ích
  nguyenanh1292 (20/01/2017)
 • #445492   18/01/2017

  knowlaws
  knowlaws

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/06/2013
  Tổng số bài viết (47)
  Số điểm: 445
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 15 lần


  Chủ yếu trong Toà sử dụng nhưng ta chỉ quan tâm mấy mẫu đơn khởi kiện, đơn kháng cáo,...

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn knowlaws vì bài viết hữu ích
  nguyenanh1292 (20/01/2017)
 • #445530   18/01/2017

  phuduyen
  phuduyen

  Female
  Sơ sinh

  Kon Tum, Việt Nam
  Tham gia:02/06/2014
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 155
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 11 lần


  Chủ bài viết ơi! cho mình xin mấy cái file phụ lục đi.

  thay đổi

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phuduyen vì bài viết hữu ích
  nguyenanh1292 (20/01/2017)
 • #445537   18/01/2017

  Mình xem dự thảo rồi mà, Mẫu 29 thông báo đến Trụ sở cơ quan thi hành án dân sự có phải đến trụ sở Tòa án nộp tạm ứng án phí đâu. có khi nào bạn nhầm với thông báo nộp tạm ứng chi phí tố tụng mẫu 04.

  Trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án tối cao chưa hề đăng tải về việc thông qua Nghị quyết đâu. Nếu đã thông qua thì từ 12-14/01 Tòa án tổng kết và triển khai công tác các đơn vị đã được thông báo rồi.

  Cập nhật bởi nhungngua ngày 18/01/2017 09:32:27 CH
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nhungngua vì bài viết hữu ích
  nguyenanh1292 (20/01/2017)