Nghỉ làm hơn 01 năm thì có nhận BHTN trước đây không?

Chủ đề   RSS   
 • #572483 21/06/2021

  hongphuongtg98
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (820)
  Số điểm: 5755
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 123 lần


  Nghỉ làm hơn 01 năm thì có nhận BHTN trước đây không?

  Theo Khoản 1 Điều 46 Luật Việc làm 2013 quy định về hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó:

  Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.
   
  2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.
   
  3. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.
   
  Như vậy, căn cứ quy định trên thì để được nhận BHTN phải nộp hồ sơ yêu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động. Do đó, hiện đã quá thời gian này không đáp ứng đủ điều kiện để hưởng trợ cấp.
   
  Tuy nhiên, tại Khoản 1 Điều 45 Luật này quy định về thời gian đóng BHTN thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định trên.

  Có thể thấy, nếu sau này tiếp tục làm việc và đóng BHTN thì thời gian trước đây sẽ được cộng dồn cho lần hưởng tiếp theo.
   
  509 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #572991   29/06/2021

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1964)
  Số điểm: 14020
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 308 lần


   
  Điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo Điều 49 Luật Việc làm 2013:
   
  "Điều 49. Điều kiện hưởng
   
  Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
   
  1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:
   
  a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;
   
  b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;
   
  2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;
   
  3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;
   
  4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:
  ..."
   
  Tại Khoản 1 Điều 46 Luật Việc làm 2013:
   
  "Điều 46. Hưởng trợ cấp thất nghiệp
   
  1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập."
   
  Như vậy, trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thì người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm, nếu quá thời hạn nêu trên thì không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Điều 49 Luật Việc làm 2013. Đối với thời gian tham gia BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp thì sẽ được bảo lưu cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp lần sau nếu đủ điều kiện.
   
   
   
   
   
   
  Báo quản trị |