Nghỉ không hưởng lương và tạm hoãn thực hiện hợp đồng có giống nhau không?

Chủ đề   RSS   
 • #511318 31/12/2018

  Nghỉ không hưởng lương và tạm hoãn thực hiện hợp đồng có giống nhau không?

  Về 2 hình thức thì không có khác biệt gì về quyền lợi của người lao động - người lao động không đi làm và không có lương, cũng như không đóng BHXH, BHYT, BHTN trong thời gian này.
  Vấn đề khác biệt chỉ nằm ở thời gian HĐLĐ:
  - Tạm hoãn: thời gian HĐLĐ sẽ bị dừng lại trong thời gian này, khi nào hết tạm hoãn thì mới tính tiếp; vd HĐLĐ 12 tháng từ 1/1/2017 đến 31/12/2017, NLĐ tạm hoãn 1 tháng từ 1/7, 1/8 đi làm lại vậy thì HĐLĐ sẽ kết thúc vào ngày 31/6/2017.
  - Nghỉ không hưởng lương: thời gian HĐLĐ vẫn tiếp tục. Như với trường hợp ở trên thì HĐLĐ vẫn có thời hạn đến 31/12/2017.
   
  1567 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận