Nghỉ hưu trước tuổi như thế nào đúng luật?

Chủ đề   RSS   
 • #562724 16/11/2020

  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (712)
  Số điểm: 5322
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 111 lần


  Nghỉ hưu trước tuổi như thế nào đúng luật?

  Đối với việc nghỉ hưu trước tuổi, hiện nay chỉ có 2 trường hợp đối với giáo viên đó là nghỉ do suy giảm khả năng lao động và nghỉ do bị tinh giản biên chế.

   

   +Về chế độ nghỉ khi suy giảm khả năng lao động, theo quy định tại Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, nếu đủ tuổi, năm công tác và đủ mức suy giảm khả năng lao động thì được về hưu trước tuổi theo quy định này. 

   

  “Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

  1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

  b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

  c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

  2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

  b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành”

   

  Mức lương hưu được hưởng anh xem tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

   

  + Về chế độ tinh giản biên chế, đây là chế độ xuất phát từ việc tinh giản bên phía cơ quan, đơn vị chứ không phải do nhu cầu của giáo viên, do đó, giáo viên phải thuộc các trường hợp tinh giản biên chế theo Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP thì mới áp dụng

   

  Về chế độ áp dụng Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP

   
   
  916 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #563543   27/11/2020

  Việc nghỉ hưu sớm hay đúng tuổi là băn khoăn của không ít người lao động. Để được hưởng chế độ hưu trí trước tuổi, cần đánh giá được mức suy giảm khả năng lao động. Nếu mức suy giảm từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và mức hưởng chế độ hưu trí do suy giảm khả năng lao động được xác định theo định tại Khoản 3 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

   
  Báo quản trị |