Nghỉ hưu cao hơn tuổi quy định được không?

Chủ đề   RSS   
 • #585920 26/06/2022

  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (351)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 28 lần


  Nghỉ hưu cao hơn tuổi quy định được không?

  Nghỉ hưu là việc một người lao động khi đến một độ tuổi nhất định, điều kiện sức khỏe nhất định sẽ không làm việc nữa. Tuổi nghỉ hưu là độ tuổi theo quy định của pháp luật lao động mà người lao động đang làm những công việc do pháp luật quy định sẽ phải chấm dứt hợp đồng, chấm dứt làm việc để an dưỡng tuổi già.

  Độ tuổi nghỉ hưu ở mỗi thời gian khác nhau là khác nhau, giữa nam và nữ cũng khác nhau. Sự khác nhau này là do sự phát triển của xã hội, sự phát triển của thể chất, sức khỏe trung bình của xã hội cũng khác nhau.

  Nhưng nếu với trường hợp người lao động đã đến độ tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn cảm thấy bản thân mình đủ sức khoẻ để tiếp tục và muốn cống hiến thêm những gì mình có cho công việc. Vậy người lao động có thể nghỉ hưu cao hơn so với tuổi nghỉ hưu quy định được không?

  Tại khoản 2 và khoản 4 Điều 169 Bộ luật lao động 2019 có quy định về tuổi nghỉ hưu như sau:

  1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

  2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

  Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

  3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  4. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

  Theo Điều 6 Nghị định 135/2020/NĐ-CP nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường được quy định:

  Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 4 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

  1. Người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn khi thỏa thuận với người sử dụng lao động tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này.

  2. Việc chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương III của Bộ luật Lao động và quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

  Như vậy, khi người lao động cảm thấy bản thân mình còn đủ sức khoẻ để tiếp tục làm việc và cống hiến thêm cho nghề thì có thể nghỉ hưu cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định.

   
  243 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #585938   26/06/2022

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1246)
  Số điểm: 9208
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 183 lần


  Nghỉ hưu cao hơn tuổi quy định được không?

  Cảm ơn thông tin hữu ích mà bạn đã chia sẻ. Khi khoa học kỹ thuật phát triển, lĩnh vực y tế - chăm sóc sức khỏe cũng được nâng cao do đó sức khỏe của người cao tuổi ngày càng đảm bảo do đó việc quy định cho phép người lao động nghỉ hưu ở tuổi cao hơn luật định rất phù hợp. Người lao động có quyền lựa chọn tiếp tục làm việc tiếp hoặc nghỉ hưu để hưởng lương hưu khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo luật định.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #589191   31/07/2022

  banhquecute
  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2840
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Nghỉ hưu cao hơn tuổi quy định được không?

  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà bạn đã chia sẻ. Thông qua bài viết, có thể hiểu người lao động nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn phải đáp ứng các điều kiện sau: (1) Có thỏa thuận giữa người lao động với người sử dụng lao động về việc tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu thông thường và (2) Tuổi nghỉ hưu không vượt quá 05 năm so với tuổi nghỉ hưu của lao động bình thường.

   
  Báo quản trị |