Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức

Chủ đề   RSS   
 • #443350 06/12/2016

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1692 lần


  Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức

  Ngay sau khi chính thức công bố Nghị quyết 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 điều chỉnh mức lương cơ sở đổi với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ ngày 01/7/2017 từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng, thì hôm nay Chính phủ công bố Dự thảo Nghị định quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang cùng Tờ trình Dự thảo.

  Nghị định quy định mức lương cơ sở 2017

  Mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng  mới chỉ bằng 41.36% bình quân mức lương tối thiểu vùng năm 2016 (2.925.000 đồng/tháng) của khu vực doanh nghiệp và đạt 36.58% bình quân mức nhu cầu sống tối thiểu (3.308.000 đồng/tháng) dẫn đến tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn. Vì vậy, xây dựng Nghị định điều chỉnh mức lương cơ sở là cần thiết để thực hiện Nghị quyết 27/2016/QH14.

  Theo đó, Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang gồm 6 Điều:

  Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

  Điều 2: Đối tượng áp dụng

  Điều 3: Mức lương cơ sở

  Điều 4: Kinh phí thực hiện

  Điều 5: Hiệu lực thi hành

  Điều 6: Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành

  Nghị định này chỉ có 2 điểm thay đổi so với Nghị định 47/2016/NĐ-CP mà nó dự kiến thay thế là

  - Mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2017 là 1.300.000 đồng/tháng

  - Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

  Mời các bạn xem chi tiết Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Tờ trình Dự thảo ở file đính kèm.

   
  7409 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận