Nghị định mới về các biện pháp phòng vệ thương mại

Chủ đề   RSS   
 • #465308 23/08/2017

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1691 lần


  Nghị định mới về các biện pháp phòng vệ thương mại

  Đây là Dự thảo Nghị định đầu tiên hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương, dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 và thay thế các Nghị định sau:

  1. Nghị định 150/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam.

  2. Nghị định 04/2006/NĐ-CP về việc Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ.

  3. Nghị định 89/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.

  4. Nghị định 90/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.

  Theo đó, Dự thảo Nghị định này có 7 Chương và 95 Điều:

  Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Chương II: ĐIỀU TRA VÀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ, CHỐNG TRỢ CẤP

  Chương III: BIỆN PHÁP TỰ VỆ

  Chương IV: RÀ SOÁT BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

  Chương V: CHỐNG LẨN TRÁNH BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

  Chương VI: XỬ LÝ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI ÁP DỤNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

  Chương VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

  Mời các bạn xem chi tiết tại Dự thảo Nghị định đầu tiên hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương tại file đính kèm.

   
  2619 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận