Nghị định 89/2021/NĐ-CP: Công chức không còn phải học bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ

Chủ đề   RSS   
 • #577864 09/12/2021

  lamlinh_2507
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:28/03/2018
  Tổng số bài viết (126)
  Số điểm: 3130
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 166 lần


  Nghị định 89/2021/NĐ-CP: Công chức không còn phải học bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ

  Theo Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 101/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban hành về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó đáng chú ý là việc bỏ đi quy định về việc học bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc.

  Công chức không phải học bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ - Minh họa

  Theo nghị định 89, chính thức bỏ đi quy định công chức phải đi học bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc, mà sau ngày 10/12/2021, công chức chỉ còn phải học bồi dưỡng:

  - Lý luận chính trị;

  - Kiến thức quốc phòng và an ninh;

  - Kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước;

  - Kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm.

  Ngoài ra, Nghị định 89 cũng không còn quy định công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể như Hiệu trưởng các trường công lập thuộc đối tượng phải tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo quy định hiện hành tại Nghị định 101.

  Chương trình, tài liệu bồi dưỡng công chức, viên chức:

  (1) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị, gồm:

  - Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý;

  - Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị theo tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức.

  (2) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, gồm:

  - Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý;

  - Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức.

  (3) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, gồm:

  - Chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương, thời gian thực hiện tối đa là 04 tuần;

  - Chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, thời gian thực hiện tối đa là 06 tuần;

  - Chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, thời gian thực hiện tối đa là 08 tuần.

  (Hiện hành, thời gian thực hiện bồi dưỡng tối thiểu là 06 tuần, tối đa là 08 tuần).

  Cũng so với hiện hành, không còn nội dung “Chương trình, tài liệu bồi dưỡng ngạch cán sự và tương đương”.

  (4) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành. Mỗi chuyên ngành có 01 chương trình, thời gian thực hiện tối đa là 06 tuần.

  (Hiện hành, thời gian thực hiện bồi dưỡng tối thiểu là 06 tuần, tối đa là 08 tuần).

  (5) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm

  - Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý, thời gian thực hiện tối đa là 02 tuần, gồm:

  Chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương;

  Chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương;

  Chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương;

  Chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương.

  - Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ (nghiệp vụ chuyên ngành; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; chức danh nghề nghiệp chuyên ngành; chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung), thời gian thực hiện mỗi chương trình tối đa là 01 tuần.

  - Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã, thời gian thực hiện mỗi chương trình tối đa là 01 tuần.

  Nghị quyết 89/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/12/2021.

  Cập nhật bởi lamlinh_2507 ngày 09/12/2021 10:07:36 SA
   
  2388 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn lamlinh_2507 vì bài viết hữu ích
  admin (10/12/2021) ThanhLongLS (09/12/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận