Nghị định 83/2014/NĐ-CP giá xăng sẽ “giảm nhanh – tăng chậm”

Chủ đề   RSS   
 • #343035 08/09/2014

  HuyenVuLS
  Top 150
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (575)
  Số điểm: 30523
  Cảm ơn: 122
  Được cảm ơn 800 lần
  SMod

  Nghị định 83/2014/NĐ-CP giá xăng sẽ “giảm nhanh – tăng chậm”

  Không hạn chế mức giảm, khoảng thời gian giữa hai lần giảm và số lần giảm giá xăng – đó là nội dung mới được đề cập tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

  Mặt khác, thời gian giữa hai lần điều chỉnh giá liên tiếp tối thiểu là mười lăm ngày (quy định hiện hành tối thiểu là mười ngày) đối với trường hợp tăng giá. Như vậy, giá xăng trong nước sẽ tăng chậm hơn hiện hành nếu giá thế giới tăng.

  Nghị định này có hiệu lực kể từ 01/11/2014 và thay thế Nghị định 84/2009/NĐ-CP, 118/2011/NĐ-CP.

  Tham khảo "so sánh Nghị định 83/2014/NĐ-CP với Nghị định 84/2009/NĐ-CP" tại file đính kèm bên dưới.

   
  6955 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn HuyenVuLS vì bài viết hữu ích
  ngohuong1956 (11/09/2014) SAdmin (09/09/2014) thanhngodong (09/09/2014)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #343218   08/09/2014

  Hiện tại tôi được biết là giá xăng A92 còn 23840. Nhưng ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An vẫn niêm yết giá là: 24210. Lệch như vậy là do đâu?

  Mong thư viện pháp luật trả lời giùm!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phamtrungbinhks vì bài viết hữu ích
  SAdmin (09/09/2014)
 • #343361   09/09/2014

  pnvtp
  pnvtp

  Sơ sinh


  Tham gia:04/02/2013
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 100
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  còn ở quê tôi, huyện Tiên Phước , Quảng nam, niêm yết là 24410d, ko bít có phải là do chênh lệch vùng miền và phí vận chuyển không?

   
  Báo quản trị |  
 • #343463   09/09/2014

  luatsungothethem
  luatsungothethem
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/07/2009
  Tổng số bài viết (2011)
  Số điểm: 13068
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 778 lần
  Lawyer

  Thực ra thì còn nhiều quy định chung chung, mặc dù có tiến bộ hơn, nhưng rồi sé phát sinh nhiều vấn đề, chúng tôi cũng có bài viết để các bạn tham khảo

  • Không tùy tiện tăng giảm giá xăng dầu

  • Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về Kinh donah xăng dầu theo đó quy định cụ thể về giá xăng dầu và việc tăng giảm giá xăng dầu

  • Sunday, 07 September 2014, 07:07:11 AM
  • Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2014. Tại Điều 38 Nghị định này quy định về Giá bán xăng dầu như sau:

   Nguyên tắc quản lý giá bán xăng dầu:

   - Giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước.

   - Thương nhân đầu mối được quyền quyết định giá bán buôn.

   + Thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu được điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo nguyên tắc, trình tự quy định tại Điều này (Điều 38 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP).

   + Thương nhân đầu mối có trách nhiệm tham gia bình ổn giá theo quy định của pháp luật hiện hành và được nhà nước bù đắp lại những chi phí hợp lý khi tham gia bình ổn giá.

   - Thời gian giữa hai (02) lần điều chỉnh giá liên tiếp tối thiểu là mười lăm (15) ngày đối với trường hợp tăng giá, tối đa là mười lăm (15) ngày đối với trường hợp giảm giá.

   - Trường hợp Chính phủ không thực hiện bình ổn giá, thương nhân đầu mối phải gửi đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Văn bản kê khai giá và quyết định điều chỉnh giá theo quy định.

   -Trường hợp Chính phủ thực hiện bình ổn giá theo quy định, thương nhân đầu mối phải gửi đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Văn bản đăng ký giá và quyết định điều chỉnh giá của thương nhân được thực hiện theo quy định.

   - Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, căn cứ vào văn bản kê khai giá hoặc văn bản đăng ký giá và quyết định điều chỉnh giá của thương nhân đầu mối gửi tới, có trách nhiệm kiểm tra, giám sát để bảo đảm việc điều chỉnh giá của thương nhân đầu mối thực hiện đúng quy định của pháp luật.

   - Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội, giá xăng dầu thế giới trong từng thời kỳ, Chính phủ quyết định:

   +Điều chỉnh các quy định nêu trên về giá xăng dầu;

   + Quyết định bình ổn giá xăng dầu trong nước và giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính triển khai thực hiện các biện pháp bình ổn giá trong thời hạn áp dụng biện pháp bình ổn giá.

   Như vậy, có thể thấy rằng việc tăng giá xăng dầu có những điều kiện và quy định cụ thể, khi có đủ các điều kiện tăng giá nhưng thời gian ít nhất là 15 ngày giữa các lần tăng giá liên tiếp; tương ứng với việc giảm giá cũng quy định 15 ngày phải giảm giá, căn cứ vào quy định này thương nhất sẽ sử dụng tối đa thời gian 15 ngày để giảm giá mặc dù trước đó đã có đầy đủ cơ sở để giảm giá xăng dầu.

   Điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu:

   Khi các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở giảm so với giá cơ sở liền kề trước đó, trong thời hạn quy định nêu trên, thương nhân đầu mối phải giảm giá bán lẻ tối thiểu tương ứng giá cơ sở tại thời điểm thương nhân điều chỉnh giá; đồng thời gửi văn bản kê khai giá, quyết định điều chỉnh giá đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (liên Bộ Công Thương - Tài chính) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mức giá được điều chỉnh; không hạn chế mức giảm, khoảng thời gian giữa hai (02) lần giảm và số lần giảm giá.

   Qua đó thấy rằng: Việc giảm giá xăng dầu sẽ không hạn chế mức giảm, chỉ cần có căn cứ “Khi các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở giảm so với giá cơ sở liền kề trước đó” thì phải giảm giá, số lần giảm không hạn chế và thời hạn giảm cũng không hạn chế và chỉ quy định tối đa 15 ngày là phải giảm giá.

   Điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu:

   - Trường hợp các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở tăng trong phạm vi ba phần trăm (≤ 03%) so với giá cơ sở liền kề trước đó, thương nhân đầu mối được tăng giá bán lẻ tương ứng giá cơ sở tại thời điểm thương nhân điều chỉnh giá; đồng thời gửi văn bản kê khai giá, quyết định điều chỉnh giá đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (liên Bộ Công Thương - Tài chính) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mức giá được điều chỉnh.

   - Trường hợp các yếu tố cấu thành làm cho giá cơ sở tăng vượt ba phần trăm (> 03%) đến bảy phần trăm (≤ 07%) so với giá cơ sở liền kề trước đó, thương nhân đầu mối gửi văn bản kê khai giá, dự kiến mức điều chỉnh giá tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (liên Bộ Công Thương - Tài chính).

   + Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản kê khai giá, dự kiến mức điều chỉnh giá của thương nhân đầu mối, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản trả lời thương nhân đầu mối về việc điều chỉnh mức giá, sử dụng Quỹ bình ổn giá (nếu có).

   + Quá thời hạn ba (03) ngày làm việc, nếu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền không có văn bản trả lời, thương nhân đầu mối được quyền điều chỉnh giá bán lẻ tối đa tương ứng với mức giá cơ sở tại thời điểm điều chỉnh nhưng không được vượt quá bảy phần trăm (07%) so với giá cơ sở liền kề trước đó.

   - Trường hợp các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở tăng trên bảy phần trăm (> 07%) so với giá cơ sở liền kề trước đó hoặc việc tăng giá ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, liên Bộ Công Thương - Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến về biện pháp điều hành cụ thể.

   Theo quy định của điều khoản này thì sẽ có 3 mức tăng giá xăng dầu cụ thể:

   Mức 1: Do thương nhân quyết định tăng giá khi các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở tăng trong phạm vi ba phần trăm (≤ 03%) so với giá cơ sở liền kề trước đó;

   Mức 2: Thương nhân đề nghị liên Bộ Công thương - Tài chính để quyết định, nếu hết thời hạn quy định làm liên Bộ Công thương – Tài chính không trả lời thì Thương nhân tự quyết định (các yếu tố cấu thành làm cho giá cơ sở tăng vượt ba phần trăm (> 03%) đến bảy phần trăm (≤ 07%) so với giá cơ sở liền kề trước đó);

   Mức 3: Liên Bộ Công thương – Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định khi:

   + Các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở tăng trên bảy phần trăm (> 07%) so với giá cơ sở liền kề trước đó hoặc;

   + Việc tăng giá ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân

   Giá bán lẻ xăng dầu của thương nhân phân phối xăng dầu:

   - Căn cứ giá bán buôn xăng dầu của thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu quy định giá bán lẻ xăng dầu thống nhất trong hệ thống phân phối của mình, không cao hơn giá cơ sở do liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố.

   - Khi điều chỉnh giá bán lẻ, thương nhân phân phối xăng dầu phải đồng thời gửi quyết định điều chỉnh giá tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để kiểm tra, giám sát đúng quy định.

   VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

   Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

   Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

   Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

  Luật sư Ngô Thế Thêm - www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn - 098.112.9988 - 0904.779997

  LUẬT DOANH GIA - Nền Tảng Pháp Lý Việt

  Email: luatsungothethem@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn luatsungothethem vì bài viết hữu ích
  codon73 (12/09/2014)