Nghị định 69/2018/NĐ-CP ban hành mới danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu

Chủ đề   RSS   
 • #492287 22/05/2018

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4227 lần


  Nghị định 69/2018/NĐ-CP ban hành mới danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu

  Ngày 15/05/2018, Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Theo đó, nội dung này quy định một số vấn đề quan trọng như sau:

  - Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế đựơc thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; chuyển khẩu; quá cảnh và các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước CHXHCNVN là thành viên.

  - Giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương

  - Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu (Phụ lục I)

  - Danh mục hàng hóa chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu (Phụ lục II)

  - Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Giấy phép, điều kiện thuộc phạm vi quản lý: (Phụ lục III)

  + Bộ Công thương

  + Bộ Giao thông vận tải

  + Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thông

  + Bộ Tài nguyên Môi trường

  + Bộ Thông tin truyền thông

  + Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

  + Bộ Y tế

  + Ngân hàng Nhà nước

  - Danh mục hàng hóa có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh

  - Danh mục hàng hóa và thẩm quyền quản lý CFS

  - Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu

  - Danh mục hàng thực phẩm đông lạnh kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện

  - Danh mục hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện

  - Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện

  - Danh mục sản phẩm quân phục cấp phép sản xuất, gia công sử dụng cho các lực lượng vũ trang nước ngoài

  Xem chi tiết tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP tại file đính kèm.

   
  42250 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận