Nghị định 55/2023/NĐ-CP: Tăng mức hưởng trợ cấp, phụ cấp, chế độ ưu đãi người có công từ 05/9/2023

Chủ đề   RSS   
 • #604194 22/07/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1812)
  Số điểm: 63278
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1350 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Nghị định 55/2023/NĐ-CP: Tăng mức hưởng trợ cấp, phụ cấp, chế độ ưu đãi người có công từ 05/9/2023

  Mới đây, ngày 21/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. 

  Nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công lên 2.055.000 đồng

  Theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP nêu rõ mức chuẩn trợ cấp ưu đãi làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. 

  Cụ thể, theo quy định mới sửa đổi tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng

  Theo đó, các mức quy định theo mức chuẩn tại Nghị định 55/2023/NĐ-CP được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh và làm tròn đến hàng nghìn đồng.

  Trước đây, theo quy định hiện hành, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng được thực hiện từ ngày 1/7/2019 theo quy định tại Nghị định 58/2019/NĐ-CP của Chính phủ

  Tuy nhiên, căn cứ Nghị quyết 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, từ ngày 1/7/2023, tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị (2.000.000 đồng/người/tháng giai đoạn 2021-2025 theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP)

  Vậy nên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

  Sửa đổi mức hưởng trợ cấp cấp, phụ cấp ưu đãi người có công

  Nghị định 55/2023/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.

  Cụ thể, mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP.

  Phụ lục I

  MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI HẰNG THÁNG
  ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ NHÂN THÂN
  CỦA NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
  (Kèm theo Nghị định số 49/2023/NĐ-CP
  ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ)

  Đơn vị: đồng

  MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI HẰNG THÁNG

  STT

  Đối tượng

  Mức trợ cấp, phụ cấp

  Trợ cấp

  Phụ cấp

  1

  Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và thân nhân

   

   

  1.1

  Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945:

   

   

   

  Diện thoát ly

  2.297.000

  390.000/01 thâm niên

   

  Diện không thoát ly

  3.899.000

  1.2

  Thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 từ trần:

   

   

   

  Vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

  2.055.000

   

   

  Vợ hoặc chồng sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng

  1.644.000

   

  2

  Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và thân nhân

   

   

  2.1

  Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

  2.125.000

   

  Xem toàn văn Phụ lục I

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/22/PHU-LUC-1.docx

  Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP.

  Xem và tải Phụ lục II

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/22/PHU-LUC-II.docx

  Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP.

  Xem và tải Phụ lục III

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/22/PHU-LUC-III.docx

  Mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng được quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP. 

  Xem và tải Phụ lục IV

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/22/PHU-LUC-IV.docx

  Trường hợp mức trợ cấp một lần tính theo thâm niên thì sau khi đã tính tròn số năm tham gia kháng chiến mà còn có tháng lẻ thì số tháng lẻ được tính tròn số theo nguyên tắc: từ đủ 06 tháng đến dưới 12 tháng được tính là 01 năm, dưới 06 tháng được tính là 06 tháng. 

  Trường hợp không xác định được ngày, tháng bắt đầu hoạt động kháng chiến thì được tính từ ngày 01/7 của năm đó.

  Xem chi tiết tại Nghị định 55/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2023. 

  Lưu ý: Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP được thực hiện kể từ ngày 01/7/2023.

   
  6586 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (05/08/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận