Nghị định 23/2024/NĐ-CP quy định thế nào về tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư?

Chủ đề   RSS   
 • #609012 02/03/2024

  phucpham2205
  Top 200
  Lớp 6

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (441)
  Số điểm: 7979
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 166 lần
  SMod

  Nghị định 23/2024/NĐ-CP quy định thế nào về tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư?

  Nghị định 23/2024/NĐ-CP ban hành hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực. Trong đó có quy định về tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đấu thầu rộng rãi và hạn chế như sau.

  (1) Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu

  Nghị định 23/2024/NĐ-CP quy định những điều kiện cần phải đáp ứng để phát hành hồ sơ mời thầu được quy định tại Điều 15 như sau:

  - Đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư: Dự án được quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

  - Đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư: thông tin dự án đầu tư kinh doanh được phê duyệt.

  - Đối với Dự án đầu tư kinh doanh được công bố theo quy định tại Điều 9 hoặc Điều 10 Nghị định 23/2024/NĐ-CP.

  - Hồ sơ mời thầu được phê duyệt. 

  - Điều kiện khác theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực (nếu có).

  (2) Quy trình mời thầu, phát hành và sửa đổi hồ sơ mời thầu

  Mời thầu:

  - Thông báo mời thầu được đăng tải theo quy định Khoản 2 Điều 8 Luật Đấu thầu 2023, cụ thể:

  + Cơ quan có thẩm quyền đăng tải các thông tin về dự án đầu tư kinh doanh theo quy định tại Khoản 2 Điều 47 của Luật Đấu thầu 2023. Thông báo mời quan tâm, hồ sơ mời quan tâm; kết quả mời quan tâm; ... Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.

  + Trường hợp đấu thầu rộng rãi quốc tế theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Luật Đấu thầu 2023 thì thông báo mời thầu phải được đăng tải bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trên trang thông tin điện tử của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, UBND cấp tỉnh (nếu có) hoặc tờ báo bằng tiếng Anh được phát hành tại Việt Nam.

  + Trường hợp đấu thầu hạn chế: gửi thư mời thầu đến các nhà đầu tư có tên trong danh sách ngắn.

  Phát hành hồ sơ mời thầu:

  - Trường hợp đấu thầu rộng rãi: hồ sơ mời thầu được phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Bên mời thầu đăng tải miễn phí và đầy đủ tệp tin (file) hồ sơ mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

  - Trường hợp đấu thầu hạn chế: hồ sơ mời thầu được phát hành cho các nhà đầu tư có tên trong danh sách ngắn.

  Sửa đổi hồ sơ mời thầu:

  - Bên mời thầu phải đăng tải quyết định sửa đổi kèm theo nội dung sửa đổi và bản sửa đổi của hồ sơ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

  - Thời hạn đăng tải:

  + Tối thiểu 15 ngày trước ngày đóng thầu (đấu thầu trong nước)

  + Tối thiểu 25 ngày trước ngày đóng thầu (đấu thầu quốc tế) Trường hợp không đủ thời gian, bên mời thầu phải gia hạn thời điểm đóng thầu.

  Làm rõ hồ sơ mời thầu: 

  - Thời hạn đề nghị làm rõ:

  + Tối thiểu 07 ngày làm việc (đấu thầu trong nước)

  + Tối thiểu 15 ngày (đấu thầu quốc tế) trước ngày đóng thầu. 

  - Cách thức làm rõ: Đăng tải nội dung làm rõ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu cần thiết). Nội dung trao đổi được lập thành biên bản và đăng tải trên Hệ thống. 

  - Thời hạn đăng tải nội dung làm rõ: Tối thiểu 02 ngày làm việc trước ngày đóng thầu. Nội dung làm rõ phải tuân theo hồ sơ mời thầu đã đăng tải trên Hệ thống. Nếu cần sửa đổi hồ sơ sau khi làm rõ, thực hiện theo quy định nêu trên.

  Quyết định sửa đổi và văn bản làm rõ hồ sơ là một phần của hồ sơ mời thầu.

  Ngoài ra, trong trường hợp cần gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu bên mời thầu phải đăng tải thông báo gia hạn kèm theo quyết định phê duyệt gia hạn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thông báo gia hạn phải nêu rõ lý do gia hạn và thời điểm đóng thầu mới. 

  Lưu ý: Tất cả thông tin liên quan đến sửa đổi, làm rõ, và gia hạn hồ sơ đều được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Các nhà thầu cần theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập nhật các thay đổi mới nhất.

  (3) Quy trình chuẩn bị, nộp và quản lý hồ sơ dự thầu 

  Chuẩn bị: Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. 

  Nộp và tiếp nhận: 

  - Bên mời thầu tiếp nhận hồ sơ dự thầu của tất cả nhà đầu tư nộp trước thời điểm đóng thầu. Các hồ sơ dự thầu được quản lý theo chế độ mật cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư. 

  - Bên mời thầu không được tiết lộ thông tin trong hồ sơ dự thầu, trừ các thông tin được công khai khi mở thầu. 

  Sửa đổi, thay thế hoặc rút hồ sơ: 

  Nhà đầu tư có thể yêu cầu sửa đổi, thay thế hoặc rút hồ sơ dự thầu bằng văn bản gửi bên mời thầu. Bên mời thầu chỉ chấp nhận yêu cầu nếu nhận được văn bản trước thời điểm đóng thầu. 

  Quy định về tài liệu gửi sau thời điểm đóng thầu: 

  Hồ sơ dự thầu hoặc tài liệu gửi sau thời điểm đóng thầu là không hợp lệ, không được mở và bị loại. Ngoại trừ tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu hoặc những tài liệu làm rõ, bổ sung nhằm chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư. 

  Lưu ý: Nhà đầu tư cần tuân thủ các quy định về chuẩn bị, nộp và quản lý hồ sơ dự thầu để đảm bảo tính hợp lệ cho hồ sơ của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm giữ bí mật thông tin trong hồ sơ dự thầu và chỉ công khai các thông tin theo quy định.

   
  3278 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phucpham2205 vì bài viết hữu ích
  admin (20/04/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận