Nghị định 15/2023/NĐ-CP: Hồ sơ, thủ tục đề nghị xét thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp

Chủ đề   RSS   
 • #602111 27/04/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2217)
  Số điểm: 77504
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1634 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Nghị định 15/2023/NĐ-CP: Hồ sơ, thủ tục đề nghị xét thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp

  Ngày 25/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2023/NĐ-CP quy định về thí điểm thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp thuộc các dự án giao thông trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

  Trong đó, quy định về thủ tục, hồ sơ đề nghị xét và thanh toán thưởng hợp đồng, cụ thể như sau:

  Trình tự, hồ sơ đề nghị xét thưởng hợp đồng

  Sau khi hợp đồng được nghiệm thu, bàn giao theo quy định, nhà thầu gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến chủ đầu tư 05 bộ hồ sơ đề nghị xét thưởng hợp đồng.

  Lưu ý: thời điểm gửi hồ sơ không quá thời gian kết thúc bảo hành công trình.

  Hồ sơ đề nghị xét thưởng bao gồm: 

  + Bản chính văn bản đề nghị xét thưởng (Mẫu số 02 Phụ lục II)

  Tải Mẫu số 02

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/04/27/M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%2002.docx

  + Bản chính văn bản cam kết hoàn trả một phần hoặc toàn bộ số tiền thưởng trong trường hợp điều chỉnh, thu hồi tiền thưởng (Mẫu số 03 Phụ lục II), 

  Tải Mẫu số 03

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/04/27/M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%2003.docx

  + Bản sao hợp đồng/phụ lục hợp đồng được ký kết giữa chủ đầu tư với nhà thầu có điều khoản về thưởng hợp đồng, bản sao các biên bản nghiệm thu, bàn giao, bản sao các văn bản quy định về bảo hành công trình và các tài liệu khác theo hợp đồng làm căn cứ thưởng hợp đồng (nếu có).

  Theo đó, chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ theo đề nghị của nhà thầu. 

  - Đối với trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong 03 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, chủ đầu tư có văn bản thông báo và yêu cầu nhà thầu bổ sung hồ sơ xét thưởng hợp đồng.

  - Đối với trường hợp hồ sơ hợp lệ, chủ đầu tư xem xét, quyết định thưởng hợp đồng cho nhà thầu trong thời gian không quá 30 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 

  Nội dung quyết định thưởng hợp đồng bao gồm: tên nhà thầu, tên gói thầu, thời gian rút ngắn, số tiền thưởng cụ thể, hình thức thanh toán, thời điểm thanh toán (dự kiến) và các yêu cầu thu hồi tiền thưởng khi điều chỉnh tiền thưởng hoặc phát sinh vi phạm các nguyên tắc thưởng hợp đồng (Mẫu số 04 Phụ lục II).

  Tải Mẫu số 04

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/04/27/M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%2004.docx

  Thanh toán tiền thưởng

  Trong 03 ngày làm việc kể từ khi Quyết định thưởng hợp đồng có hiệu lực, Chủ đầu tư gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Kho bạc Nhà nước hồ sơ đề nghị thanh toán gồm:

  - Quyết định về việc thưởng hợp đồng;

  - Giấy đề nghị thanh toán vốn cho thưởng hợp đồng (Mẫu số 06 Phụ lục II);

  - Giấy rút vốn (Mẫu số 07 Phụ lục II).

  Tải Mẫu số 07

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/04/27/M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%2007.docx

  Căn cứ hồ sơ đề nghị thanh toán của chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát, thanh toán khoản tiền thưởng hợp đồng trong thời hạn chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 8. Nguyên tắc kiểm soát, thanh toán theo quy định của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

  Như vậy, Chủ đầu tư quyết định thưởng hợp đồng cho nhà thầu trong thời gian không quá 30 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. Hồ sơ đề nghị thanh toán tiền thưởng gồm 03 loại giấy tờ:

  - Quyết định về việc thưởng hợp đồng;

  - Giấy đề nghị thanh toán vốn cho thưởng hợp đồng.

  - Giấy rút vốn.

  Xem chi tiết tại Nghị định 15/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/4/2023.

   
  133 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận