Nghị định 14 về luật Điện lực

Chủ đề   RSS   
 • #460857 13/07/2017

  nhatquyelec

  Male
  Sơ sinh

  Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  Tham gia:18/04/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Nghị định 14 về luật Điện lực

  Trích dẫn:

  " Điều 12. Cây trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không

   1. Trường hợp cây trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, khoảng cách được quy định như sau:

   a) Đối với đường dây dẫn điện có điện áp đến 35 kV trong thành phố, thị xã, thị trấn thì khoảng cách từ điểm bất kỳ của cây đến dây dẫn điện ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn khoảng cách quy định trong bảng sau: 

  Điện áp

  Đến 35 kV

  Khoảng cách

  Dây bọc

  Dây trần

  0,7 m

  1,5 m

  b) Đối với đường dây có điện áp từ 110 kV đến 500 kV trong thành phố, thị xã, thị trấn thì không được để cây cao hơn dây dẫn thấp nhất trừ trường hợp đặc biệt phải có biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn và được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) cho phép. Khoảng cách từ điểm bất kỳ của cây đến dây dẫn khi dây ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn khoảng cách quy định trong bảng sau:

  Điện áp

  110 kV

  220 kV

  500 kV

  Khoảng cách

  Dây trần

  2,0 m

  3,0 m

  4,5 m


  c) Đối với đường dây ngoài thành phố, thị xã, thị trấn thì khoảng cách từ điểm cao nhất của cây theo chiều thẳng đứng đến độ cao của dây dẫn thấp nhất khi đang ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn khoảng cách quy định trong bảng sau:

  Điện áp

  Đến 35 kV

  110 kV

  220 kV

  500 kV

  Khoảng cách

  Dây bọc

  Dây trần

  Dây trần

  0,7 m

  2,0 m

  3,0 m

  4,0 m

  6,0 m

  d) Đối với đường dây dẫn điện trên không vượt qua rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, vườn trồng cây thì khoảng cách theo phương thẳng đứng từ chiều cao trung bình của cây đã phát triển tối đa đến dây dẫn điện thấp nhất khi dây ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này.

  2. Trường hợp cây ở ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không và ngoài thành phố, thị xã, thị trấn thì khoảng cách từ bộ phận bất kỳ của cây khi cây bị đổ đến bộ phận bất kỳ của đường dây không nhỏ hơn khoảng cách quy định trong bảng sau:

  Điện áp

  Đến 35 kV

  110 và 220 kV

  500 kV

  Khoảng cách

  0,7 m

  1,0 m

  2,0 m

   3. Đối với cây phát triển nhanh trong khoảng thời gian 03 tháng có khả năng vi phạm khoảng cách quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này và những cây không còn hiệu quả kinh tế nếu chặt ngọn, tỉa cành, thì phải chặt bỏ và cấm trồng mới.

   4. Lúa, hoa màu và cây chỉ được trồng cách mép móng cột điện, móng néo ít nhất là 0,5 m."

  -------------

  "Điều 23. Bồi thường đối với cây trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không

  1. Cây có trước khi thông báo thực hiện dự án công trình lưới điện cao áp và trong hành lang an toàn lưới điện, nếu phải chặt bỏ và cấm trồng mới theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định này thì được bồi thường theo quy định hiện hành.

  2. Cây có trước khi thông báo thực hiện dự án công trình lưới điện cao áp và trong hành lang thuộc loại không phải chặt bỏ và cấm trồng như quy định tại Khoản 3 Điều 12 hoặc cây ngoài hành lang có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định này thì đơn vị quản lý vận hành có quyền kiểm tra, chặt, tỉa cây để đảm bảo an toàn cho đường dây dẫn điện trên không và thực hiện bồi thường theo quy định.

  3. Mức bồi thường đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này được thực hiện một (01) lần đối với một cây và do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, phù hợp với thực tế của địa phương."

  ---------

  Khi đọc 2 Điều này tôi suy nghĩ thế này không biết đúng không:

  Khoản 1 điều 12: quy định về cây trong hành lang....

  Khoản 2 điều 12: quy đinh về cây ngoài hành lang...

  Khoản 3 điều 12: quy định về cây cả trong và ngoài mà có khả năng phát triển nhanh trong 3 tháng...

  Trong điều 23 thì 2 Khoản 1 và 2 có gì khác nhau nhỉ, đều phải đền bù khi chặt tỉa cây chứ có khoản nào trong 2 khoản này quy định không đền bù đâu mà lại phân ra 2 khoản này nhỉ.

  Còn trong khoản 3 điều 23 thì nói chỉ được đền 1 lần 1 cây tức là những cây đã được đền rồi thì từ nay về sau tại vị trí trồng không được đền nữa à,

  Tôi đọc mà vẫn thấy khó hiểu quá, mong mọi người có khả năng đọc hiểu giải thích giùm,

  Cám ơn mọi người,

   
  1309 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận