Nghị định 12/2023/NĐ-CP: Đối tượng nào được gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2023?

Chủ đề   RSS   
 • #601852 15/04/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2217)
  Số điểm: 77534
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1636 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Nghị định 12/2023/NĐ-CP: Đối tượng nào được gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2023?

  Ngày 14/4/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Nghị định 12/2023/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023.

  Theo đó, quy định đối tượng và gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, như sau:

  Đối tượng được gia hạn nộp thuế năm 2023 theo Nghị định 12/2023

  Theo đó, các nhóm đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 theo Điều 3 Nghị định 12/2023/NĐ-CP gồm:

  (1) Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau:

  - Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

  - Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; 

  Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;

  - Xây dựng;

  - Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;

  - Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng);

  - Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị;

  - Thoát nước và xử lý nước thải.

  Xem Toàn văn Nghị định 12/2023/NĐ-CP

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/04/15/Toan-van-Nghi-dinh-12-2023-nd-cp.docx

  (2) Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế sau:

  - Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;

  - Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

  - Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim;

  - Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin;

  - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.

  Danh mục ngành kinh tế nêu tại (1) và (2) mục này được xác định theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

  Phân ngành kinh tế theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg gồm 5 cấp và việc xác định ngành kinh tế được áp dụng theo nguyên tắc: 

  + Trường hợp tên ngành kinh tế nêu tại (1) và (2) mục này thuộc ngành cấp 1 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5 của ngành cấp 1; 

  + Trường hợp thuộc ngành cấp 2 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 3, cấp 4, cấp 5 của ngành cấp 2; 

  + Trường hợp thuộc ngành cấp 3 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 4, cấp 5 của ngành cấp 3;

  + Trường hợp thuộc ngành cấp 4 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 5 của ngành cấp 4.

  (3) Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

  Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được xác định theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ; sản phẩm cơ khí trọng điểm được xác định theo Quyết định 319/QĐ-TTg ngày 15/3/2018 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

  (4) Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  Ngành kinh tế, lĩnh vực của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy định tại (1), (2) và (3) mục này là ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2022 hoặc 2023.

  Xem Toàn văn Nghị định 12/2023/NĐ-CP

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/04/15/Toan-van-Nghi-dinh-12-2023-nd-cp.docx

  Thời hạn gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

  (1) Đối với thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu)

  Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3 - 8/2023 và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2023 của các doanh nghiệp, tổ chức theo quy định.

  Thời gian gia hạn đối với số thuế GTGT:

  - Từ tháng 3 - 5/2023 và quý I năm 2023 là 06 tháng

  - Tháng 6/2023 và quý II năm 2023 là 05 tháng

  - Tháng 7/2023 là 04 tháng

  - Tháng 8/2023 la 03 tháng

  Theo đó, thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

  Ngoài ra, các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế GTGT tháng, quý theo quy định nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế GTGT đã kê khai.

  Thời hạn nộp thuế GTGT của tháng, quý được gia hạn như sau:

  - Kỳ tính thuế tháng 3/2023: chậm nhất ngày 20/10/2023

  - Kỳ tính thuế tháng 4/2023: chậm nhất ngày 20/12/2023

  - Kỳ tính thuế tháng 5/2023: chậm nhất ngày 20/12/2023

  - Kỳ tính thuế tháng 6/2023: chậm nhất ngày 20/12/2023

  - Kỳ tính thuế tháng 7/2023: chậm nhất ngày 20/12/2023

  - Kỳ tính thuế tháng 8/2023: chậm nhất ngày 20/12/2023

  - Kỳ tính thuế quý I năm 2023: chậm nhất ngày 31/10/2023

  - Kỳ tính thuế quý II năm 2023: chậm nhất ngày 31/12/2023

  Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức tại Điều 3 Nghị định 12/2023/NĐ-CP, có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế GTGT riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng.

  (2) Đối với thuế TNDN

  Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2023 là 03 tháng (kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế)

  Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức tại Điều 3 Nghị định 12/2023/NĐ-CP có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN.

  (3) Đối với thuế GTGT, thuế TNCN của Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

  Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực thuộc đối tượng được gia hạn thuế thì thực hiện nộp số tiền thuế thu nhập cá nhân được gia hạn phát sinh trong năm 2023 chậm nhất là ngày 30/12/2023.

  (4) Đối với tiền thuê đất

  Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân  đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp thuộc đối tượng được gia hạn theo quy định thì thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31/5 - 30/11/2023.

  Ngoài ra, áp dụng cho cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhiều Quyết định, Hợp đồng thuê đất trực tiếp của nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định thuộc đối tượng được gia hạn.

  Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định thì: doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn toàn bộ số thuế GTGT, số thuế TNDN phải nộp; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp.

  Xem chi tiết tại Nghị định 12/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 14/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

  Xem Toàn văn Nghị định 12/2023/NĐ-CP

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/04/15/Toan-van-Nghi-dinh-12-2023-nd-cp.docx

   
  3111 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (15/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận