Nghị định 09/2015/NĐ-CP về tăng 8% lương hưu

Chủ đề   RSS   
 • #368779 23/01/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4227 lần


  Nghị định 09/2015/NĐ-CP về tăng 8% lương hưu

  Nghị định 09/2015/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc vừa được ban hành và có hiệu lực kể từ 10/03/2015.

  Theo đó, các đối tượng sau đây được tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2015:

  - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định  41/2009/QĐ-TTg); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

  - Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định  92/2009/NĐ-CP, Nghị định  121/2003/NĐ-CP  và Nghị định  09/1998/NĐ-CP đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

  - Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định  613/QĐ-TTg; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

  - Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 130/CP năm 1975 và Quyết định 111-HĐBT .

  - Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg , Quyết định 38/2010/QĐ-TTg .

  - Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg.

   - Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg.

   
  8265 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #391619   11/07/2015

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2771)
  Số điểm: 31298
  Cảm ơn: 732
  Được cảm ơn 1119 lần


  Về vấn đề tăng lương 8% cho đối tượng nghỉ hưu,  Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có Văn bản trả lời đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Phúc thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đối với nội dung chất vấn về thực hiện việc điều chỉnh lương hưu 8% vừa qua còn mang tính “cào bằng”, không công bằng, mất ý nghĩa của chính sách và tốn kém ngân sách.

  Việc điều chỉnh lương hưu tăng thêm 8% từ ngày 1/1/2015 đối với tất cả người nghỉ hưu tại Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/1/2015 của Chính phủ là thực hiện Nghị quyết số 78/2014/QH13 ngày 10/11/2014 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015. 
   
  Trong đó quy định “Thực hiện điều chỉnh tăng 8% đối với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống). Thời điểm thực hiện từ ngày 1/1/2015” (khoản 6 Điều 2 Nghị quyết số 78/2014/QH13).
   
  Như vậy, Nghị quyết quy định điều chỉnh 8% cho tất cả người nghỉ hưu không phân biệt lương hưu cao, thấp; chỉ phân biệt đối với nhóm có thu nhập thấp là cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.
   
  Trong thực tế khi triển khai thực hiện việc điều chỉnh lương hưu theo các văn bản nêu trên, Chính phủ cũng nhận được phản ánh của đối tượng về việc điều chỉnh cùng tỷ lệ giữa người có mức lương thấp và người có mức lương hưu cao như ý kiến của Đại biểu nêu. 
   
  Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 9421/VPCP-KTTH ngày 24/12/2014 của Văn phòng Chính phủ và Quyết định số 64/QĐ-BCĐCCTLBHXH ngày 12/5/2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu và kiến nghị phương án xử lý với mức lương hưu của người có mức lương hưu thấp, trình Chính phủ trong Quý IV/2015. 
   
  Hiện tại, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các Bộ, ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ này.
   
  Theo chinhphu.vn
   
  Báo quản trị |