Nghị định 07/2021/NĐ-CP: Tiêu chuẩn xác định hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025

Chủ đề   RSS   
 • #578035 16/12/2021

  lamlinh_2507
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:28/03/2018
  Tổng số bài viết (126)
  Số điểm: 3130
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 169 lần


  Nghị định 07/2021/NĐ-CP: Tiêu chuẩn xác định hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025

  Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025.

  Tiểu chuẩn xác định hộ nghèo đa chiều - Minh họa

  Tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025 được quy định như sau:

  1. Tiêu chí về thu nhập:

  - Khu vực nông thôn: 1.500.000 đồng/người/tháng.

  - Khu vực thành thị: 2.000.000 đồng/người/tháng.

  2. Tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản

  - Các dịch vụ xã hội cơ bản (06 dịch vụ), bao gồm: việc làm; y tế, giáo dục; nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin.

  - Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (12 chỉ số), bao gồm:

  + Việc làm; người phụ thuộc trong hộ gia đình; dinh dưỡng; BHYT; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người;

  + Nguồn nước sinh hoạt; nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin.

  3. Dịch vụ xã hội cơ bản, chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản và ngưỡng thiếu hụt theo quy định

  Tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản

  - Các dịch vụ xã hội cơ bản (06 dịch vụ), gồm: việc làm; y tế; giáo dục; nhà ở; nước sinh hoạt và vệ sinh; thông tin.

  - Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (12 chỉ số), gồm: việc làm; người phụ thuộc trong hộ gia đình; dinh dưỡng; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin.

  Dịch vụ xã hội cơ bản, chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản và ngưỡng thiếu hụt quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

  Trên đây là căn cứ để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội khác giai đoạn 2022 - 2025.

  Nghị định 07/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/3/2021.

   
  597 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn lamlinh_2507 vì bài viết hữu ích
  admin (17/12/2021) ThanhLongLS (17/12/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #579002   31/12/2021

  Nghị định 07/2021/NĐ-CP: Tiêu chuẩn xác định hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025

  Có 3 nhóm đối tượng thuộc diện nhận trợ giúp pháp lý, gồm: người thuộc hộ nghèo, người bị buộc tội thuộc hộ nghèo và nhóm đối tượng khó khăn về tài chính. Việc áp dụng mức chuẩn nghèo đa chiều mới giai đoạn 2021-2025, thì có thể năm 2022, số lượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý sẽ tăng lên tương ứng với mức tăng hộ nghèo/cận nghèo. Điều này đòi hỏi các tổ chức nhận trợ giúp pháp lý cần phải chuẩn bị tốt để đáp ứng các yêu cầu trợ giúp từ người dân.

   
  Báo quản trị |