Nghị định 06/2023/NĐ-CP: Điều kiện dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Chủ đề   RSS   
 • #598956 23/02/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Đại học

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1067)
  Số điểm: 42354
  Cảm ơn: 42
  Được cảm ơn 939 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Nghị định 06/2023/NĐ-CP: Điều kiện dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức

  Ngày 21/02/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

  Trong đó, quy định điều kiện đăng ký, hình thức, nội dung và thời gian kiểm định chất lượng đầu vào công chức như sau:

  (1) Điều kiện đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức

  Những trường hợp được đăng ký 

  Điều kiện đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức, cụ thể:

  Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

  - Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

  - Đủ 18 tuổi trở lên;

  - Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

  - Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

  - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

  - Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

  - Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

  Những trường hợp không được đăng ký

  Những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức không được đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức, cụ thể:

  - Không cư trú tại Việt Nam;

  - Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

  - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

  (2) Tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức

  - Bộ Nội vụ là cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

  - Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được tổ chức định kỳ 02 lần vào tháng 7 và tháng 11 hằng năm.

  - Trước ngày 31 tháng 01 hằng năm, Bộ Nội vụ công bố kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ và trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

  - Trường hợp các cơ quan tuyển dụng công chức có nhu cầu kiểm định chất lượng đầu vào công chức thì xây dựng kế hoạch, thông báo theo quy định tại Điều 7 Nghị định 06/2023/NĐ-CP và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự kiểm định tại cổng thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý; lập danh sách thí sinh gửi Bộ Nội vụ để tổ chức kiểm định. 

  Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày nhận được danh sách, Bộ Nội vụ tiến hành tổ chức kiểm định.

  (3) Hình thức, nội dung và thời gian kiểm định

  - Hình thức kiểm định: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

  - Nội dung kiểm định: Đánh giá năng lực tư duy, năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn; hiêu biêt chung, cơ bản của thí sinh về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Mặt trận Tô quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước; quản lý hành chính nhà nước; quyền, nghĩa vụ của công chức, đạo đức công vụ; kiến thức về xã hội, văn hóa, lịch sử.

  - Thời gian, số lượng câu hỏi kiểm định:

  + Kiểm định chất lượng đầu vào đối với người tham gia thi tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ đại học trở lên: 120 phút, số lượng câu hỏi 100 câu.

  + Kiểm định chất lượng đầu vào đối với người tham gia thi tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ trung cấp, cao đẳng: 100 phút, số lượng câu hỏi 80 câu.

  Xem chi tiết tại Nghị định 06/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/4/2023.

   
  770 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (27/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #600829   29/03/2023

  tlthuthao21899
  tlthuthao21899

  Lớp 1

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (360)
  Số điểm: 2865
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 49 lần


  Nghị định 06/2023/NĐ-CP: Điều kiện dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức

  Ngoài các quy định về điều kiện, hình thức, nội dung và thời gian kiểm định chất lượng đầu vào của công chức mà tác giả đã nêu, mình xin bổ sung một vài quy định về trình tự tổ chức kiểm định như sau:

  Theo Điều 9 Nghị định 06/2023/NĐ-CP có quy định về trình tự tổ chức kiểm định:

  “Điều 9. Trình tự tổ chức kiểm định

  1. Hội đồng kiểm định thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kiểm định công chức trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ và trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh, Hội đồng kiểm định tiến hành tổ chức kiểm định.

  2. Việc tổ chức kiểm định được thực hiện trên máy vi tính. Kết quả kiểm định được thông báo cho thí sinh được biết ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài kiểm định và không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả kiểm định.

  3. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ kiểm định, Hội đồng kiểm định báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng đầu vào công chức phê duyệt kết quả kiểm định; kết quả kiểm định được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ và trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.”

  Theo đó, Hội đồng kiểm định thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự. Sau đó tiến hành kiểm định chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ kiểm định, Hội đồng kiểm định sẽ báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng đầu vào công chức phê duyệt kết quả kiểm định

   
   
  Báo quản trị |  
 • #600852   30/03/2023

  Nghị định 06/2023/NĐ-CP: Điều kiện dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn! Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức là hoạt động đánh giá, công nhận kiến thức nền tảng cần thiết đối với thí sinh trước khi tham gia tuyển dụng công chức tại cơ quan có thẩm quyền. Làm tốt công tác này sẽ tiết kiệm được nguồn lực, giảm bớt thời gian tuyển dụng, giúp các cơ quan tuyển được người đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo vị trí việc làm.

   
  Báo quản trị |  
 • #600915   30/03/2023

  concobebee
  concobebee
  Top 500
  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (172)
  Số điểm: 980
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Nghị định 06/2023/NĐ-CP: Điều kiện dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức

  Cảm ơn bài viết rất hay và bổ ích của bạn, đã giúp tôi cập nhật thêm thông tin liên quan đến quy định dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức sắp có hiệu lực trong tháng 4 này. Về vấn đề này, tôi cũng muốn lưu ý đến người đọc một số quy định liên quan đến hình thức, nội dung và thời gian tiến hành kiểm định được quy định cụ thể tại Điều 5 Nghị định 06/2023/NĐ-CP như sau:

  (1) Hình thức kiểm định: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.
  (2) Nội dung kiểm định: sẽ bao gồm các nội dung như:
  - Đánh giá năng lực tư duy, năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn;
  - Hiểu biết chung, cơ bản của thí sinh về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước; quản lý hành chính nhà nước;
  - Huyền, nghĩa vụ của công chức, đạo đức công vụ; kiến thức về xã hội, văn hóa, lịch sử.
  (3) Thời gian, số lượng câu hỏi kiểm định:
  - Đối với người tham gia thi tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ đại học trở lên: thời gian kiểm định là 120 phút, số lượng câu hỏi 100 câu.
  - Đối với người tham gia thi tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ trung cấp: thời gian kiểm định là 100 phút, số lượng câu hỏi 80 câu.
   
  Báo quản trị |  
 • #600987   30/03/2023

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1890)
  Số điểm: 13263
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 301 lần


  Nghị định 06/2023/NĐ-CP: Điều kiện dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức

  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà bạn đã chia sẻ. Theo Nghị định trên, việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức áp dụng đối với người đăng ký tuyển dụng vào công chức thông qua hình thức thi tuyển. Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức là hoạt động đánh giá, công nhận kiến thức nền tảng cần thiết đối với thí sinh trước khi tham gia tuyển dụng công chức tại cơ quan có thẩm quyền.  Bộ Nội vụ là cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức rất phù hợp cho thời điểm hiện tại.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #601144   31/03/2023

  banhquecute
  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (302)
  Số điểm: 2800
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Nghị định 06/2023/NĐ-CP: Điều kiện dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức

  Kiểm định đầu vào công chức là một đột phá trong cơ chế tuyển dụng, quản lý cán bộ, công chức theo vị trí việc làm. Làm tốt công tác này sẽ tiết kiệm được nguồn lực, giảm bớt thời gian tuyển dụng, giúp các cơ quan tuyển được người đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo vị trí việc làm.

  Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức theo quy định tại Nghị định 06/2023/NĐ-CP áp dụng đối với người đăng ký tuyển dụng vào công chức thông qua hình thức thi tuyển và kể từ ngày 01/8/2024, cơ quan tuyển dụng công chức chỉ tuyển dụng công chức đối với người đạt kết quả kiểm định.

   
  Báo quản trị |