Nghỉ cách ly do COVID người lao động được hưởng đầy đủ lương không?

Chủ đề   RSS   
 • #578307 24/12/2021

  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (708)
  Số điểm: 5322
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 110 lần


  Nghỉ cách ly do COVID người lao động được hưởng đầy đủ lương không?

  Theo Bộ luật lao động 2019, cụ thể:
  Trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:
  1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;
  2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu;
  3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc...
  Như vậy, việc trả lương ngừng việc cho NLĐ sẽ được thực hiện như sau:
  - NLĐ được trả đủ tiền lương nếu phải ngừng việc để đi cách ly tập trung là do lỗi của NSDLĐ. Nếu do lỗi của chính NLĐ dẫn đến việc buộc đi cách ly tập trung thì NLĐ sẽ không được nhận lương.
  - Đối với trường hợp NLĐ ngừng việc do phải đi cách ly tập trung theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì tiền lương của NLĐ trong thời gian ngừng việc sẽ do thỏa thuận theo quy định sau:
  + Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;
  + Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.
   
   
  686 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #578373   26/12/2021

  Nghỉ cách ly do COVID người lao động được hưởng đầy đủ lương không?

  Cảm ơn những thông tin hữu ích từ bài viết của bạn. Trường hợp người lao động nhiễm covid hay ở trong khu phong tỏa, cách ly dẫn đến nghỉ việc khá là nhiều, nếu vẫn được hưởng nguyên lương thì người lao động đỡ vất vả hơn rồi.  Hy vọng có thể đọc được nhiều bài viết chia sẻ từ bạn!

   
   
  Báo quản trị |  
 • #579055   31/12/2021

  nhmylinh97
  nhmylinh97
  Top 100
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2019
  Tổng số bài viết (723)
  Số điểm: 4760
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 51 lần


  Nghỉ cách ly do COVID người lao động được hưởng đầy đủ lương không?

  Căn cứ theo Điều 99, Bộ luật lao động 2019 có quy định về tiền lương ngừng việc như sau:
  Điều 99. Tiền lương ngừng việc

  Trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

  1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;

  2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu;

  3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau:

  a) Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

  b) Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

  Cũng theo đó, tại Công văn 264/QHLĐTL-TL về việc trả lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid 19, trong đó:
  Đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 như:
   - Người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
  - Người lao động phải ngừng việc do nơi làm việc hoặc nơi cư trú bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
  - Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
  - Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa quay trở lại doanh nghiệp làm việc thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3 Điều 99 của Bộ luật Lao động 2019

   

   
  Báo quản trị |  
 • #579063   31/12/2021

  nhmylinh97
  nhmylinh97
  Top 100
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2019
  Tổng số bài viết (723)
  Số điểm: 4760
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 51 lần


  Nghỉ cách ly do COVID người lao động được hưởng đầy đủ lương không?

  Căn cứ theo Điều 99, Bộ luật lao động 2019 có quy định về tiền lương ngừng việc như sau:
  Điều 99. Tiền lương ngừng việc

  Trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

  1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;

  2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu;

  3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau:

  a) Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

  b) Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

  Cũng theo đó, tại Công văn 264/QHLĐTL-TL về việc trả lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid 19, trong đó:
  Đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 như:
   - Người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
  - Người lao động phải ngừng việc do nơi làm việc hoặc nơi cư trú bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
  - Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
  - Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa quay trở lại doanh nghiệp làm việc thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3 Điều 99 của Bộ luật Lao động 2019

   

   
  Báo quản trị |  
 • #579121   31/12/2021

  Nghỉ cách ly do COVID người lao động được hưởng đầy đủ lương không?

  Quy định này nhằm bảo đảm được quyền lợi của người lao động khi phải ngừng việc vì thiên tai, dịch bệnh. Có thể thấy nhà nước đã rất quan tâm và lường trước được những khó khăn mà người lao động có thể gặp phải. Tuy nhiên không phải ai cũng biết được quy định này và nhiều doanh nghiệp cũng vì tư lợi mà giấu đi khoản tiền này, không đến được tay người lao động. Chính vì vậy công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật là rất cần thiết cũng như việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng để xử phạt hành vi trên của các doanh nghiệp nhằm bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

   
  Báo quản trị |  
 • #580833   27/02/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 53 lần


  Nghỉ cách ly do COVID người lao động được hưởng đầy đủ lương không?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Dịch bệnh Covid 19 trong thời gian qua tác động rất lớn đến các doanh nghiệp và người lao động. Chính vì vậy mà vấn đề tiền lương cũng như các chế độ người lao động được hưởng khi phải cách ly hay là F0 được quan tâm khá nhiều. Theo như bài viết đã đề cập, trong trường hợp người lao động phải nghỉ việc do cách ly thì hai bên sẽ thỏa thuận mức lương ngừng việc, pháp luật điều chỉnh mức cơ sở trong vòng 14 ngày cũng khá hợp lý, để tránh trường hợp người lao động kéo dài thời gian nghỉ không cần thiết, phù hợp với thời gian cách ly đối với F1 là dưới 14 ngày.

   
  Báo quản trị |  
 • #581891   28/03/2022

  haunguyenth
  haunguyenth
  Top 150
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/02/2022
  Tổng số bài viết (472)
  Số điểm: 3191
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 37 lần


  Nghỉ cách ly do COVID người lao động được hưởng đầy đủ lương không?

  Cảm ơn thông tin bài viết chia sẻ của bạn. Bài viết của bạn phân tích khá phù hợp với tình hình thực tế, có rất nhiều người lao động bị mất việc, giảm lương, hy vọng với những quy định pháp luật trên sẽ đảm bảo được quyền lợi của người lao động 

   
  Báo quản trị |