Nghỉ bù sau khi tăng ca thì có được miễn trả lương?

Chủ đề   RSS   
 • #601975 21/04/2023

  Nghỉ bù sau khi tăng ca thì có được miễn trả lương?

  Công ty cho người lao động làm thêm giờ nhưng sau đó cho người lao động nghỉ bù thì có phải trả lương làm thêm giờ cho người lao động không? Nếu không trả lương làm thêm giờ có bị phạt gì không?

  Thứ nhất, quy định về làm thêm giờ

  Theo khoản 2 Điều 107 Bộ luật Lao động 2019 quy định về việc làm thêm giờ như sau:

  Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:

  - Phải được sự đồng ý của người lao động;

  - Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng;

  - Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 107 Bộ luật Lao động 2019.

  Thứ hai, quy định về tiên lương làm thêm giờ

  Tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy đinh về tiền lương làm thêm giờ như sau:

  - Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

  + Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

  + Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

  + Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

  - Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

  - Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

  Như vậy, để có thể sử dụng người lao động làm thêm giờ thì công ty cần phải đáp ứng đầy đủ các quy định nêu trên và phải trả lương theo đúng quy định.

  Thứ ba, không trả lương mà cho nhân viên nghỉ liên tiếp có sao không?

  Tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định về việc xử phạt đối với hành vi vi không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm thêm giờ theo một trong các mức sau đây:

  - Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

  - Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

  - Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

  - Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

  - Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

  Lưu ý: theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, mức phạt quy định trên đây là mức phạt đối với cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

  Bên cạnh đó, theo điểm a khoản 5 Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP thì ngoài việc bị phạt tiền công ty còn phải trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.

  Trong trường hợp này NLĐ có thể khiếu nại đến Phòng LĐTBXH nơi doanh nghiệp đóng trụ sở để yêu cầu hòa giải viên tiến hành hòa giải. Nếu hòa giải không thành thì có quyền khởi kiện ra tòa.

   

   

   
  306 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận