Nghề hành chính Logistics trình độ cao đẳng là làm những công việc gì?

Chủ đề   RSS   
 • #606540 02/11/2023

  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (803)
  Số điểm: 5408
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  Nghề hành chính Logistics trình độ cao đẳng là làm những công việc gì?

  Cũng khá nhiều người học cao đẳng có quan tâm đến ngành nghề về Logistics như là hành chính Logistics. Quy định pháp luật hiện nay có nói gì về ngành nghề này hay không? Hành chính Logistics đào tạo theo trình độ cao đẳng là làm những công việc gì?

  1. Nghề hành chính Logistics trình độ cao đẳng là làm những công việc gì?

  Theo Mục 1 Phần A Chương 2 Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh, quản lý và pháp luật (sau đây gọi tắt là Quy định) ban hành kèm theo Thông tư 20/2019/TT-BLĐTBXH, quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghành, nghề hành chính Logistics:

  "Hành chính Logistics trình độ cao đẳng là ngành, nghề thực hiện các công việc thủ tục hành chính: xử lý chứng từ xuất nhập khẩu, chứng từ khai báo hải quan, kinh doanh Logistics, chăm sóc khách hàng, thanh toán quốc tế và giao nhận hiện trường.

  Công việc của người làm nghề Hành chính Logistics là đảm bảo cho quá trình vận hành, giao nhận hàng hóa và các dịch vụ của đơn vị được thực hiện một cách tiết kiệm nhất, giúp doanh nghiệp chiếm ưu thế trong môi trường cạnh tranh, mang lại lợi nhuận cao mà vẫn đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật của ngành, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

  Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ nêu trên đòi hỏi người nhân viên phải được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, tin học, ngoại ngữ, các kiến thức về kinh tế, kế toán, logistics, hải quan, ngoại thương, xuất nhập khẩu, bán hàng, thanh toán quốc tế, giao nhận vận tải quốc tế, chăm sóc khách hàng. Đồng thời người học cần phải được trang bị những kỹ năng mềm song song với trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng được nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

  …"

  Theo đó, công việc của người làm nghề Hành chính Logistics trình độ cao đẳng là thực hiện các công việc thủ tục hành chính: xử lý chứng từ xuất nhập khẩu, chứng từ khai báo hải quan, kinh doanh Logistics, chăm sóc khách hàng, thanh toán quốc tế và giao nhận hiện trường; đảm bảo cho quá trình vận hành, giao nhận hàng hóa và các dịch vụ của đơn vị được thực hiện một cách tiết kiệm nhất, giúp doanh nghiệp chiếm ưu thế trong môi trường cạnh tranh, mang lại lợi nhuận cao mà vẫn đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật của ngành, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

  hanh-chinh-logistics-cao-dang

  2. Kỹ năng cần có đối với người học ghề hành chính Logistics trình độ cao đẳng khi tốt nghiệp là gì?

  Theo Mục 3 Phần A Chương 2 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 20/2019/TT-BLĐTBXH có đề cập về kỹ năng đối với người ngành nghề hành chính Logistics trình độ cao đẳng như sau:

  - Sử dụng thành thạo thiết bị văn phòng: máy fax, máy scan, máy photocopy,...;

  - Giao tiếp, trao đổi, đàm phán, thuyết phục khách hàng;

  - Quản lý thời gian, lên kế hoạch;

  - Áp dụng quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin, xử lý đơn hàng;

  - Nắm bắt tâm lý, nhu cầu của khách hàng;

  - Cập nhật các quy định pháp luật mới nhất liên quan đến ngành nghề;

  - Quản lý, cập nhật hồ sơ khách hàng và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan;

  - Thực hiện điều phối, phối hợp với các bộ phận liên quan;

  - Theo dõi cập nhật và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch;

  - Giám sát và thực hiện các thao tác nghiệp vụ thanh toán, các giao dịch với nhà cung ứng dịch vụ và khách hàng;

  - Lập kế hoạch, quản lý và tổ chức các cuộc họp;

  - Quản lý, sử dụng và đào tạo nhân sự để tổ chức thực hiện công việc của nhóm, của bộ phận và tiến hành huấn luyện, đào tạo nhân viên đáp ứng yêu cầu công việc;

  - Sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề;

  - Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của ngành, nghề.

  3. Người học nghề hành chính Logistics trình độ cao đẳng sau tốt nghiệp có thể làm ở những vị trí nào?

  Theo Mục 5 Phần A Chương 2 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 20/2019/TT-BLĐTBXH có đề cập đến vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp ngành nghề hành chính Logistics trình độ cao đẳng như sau:

  Sau khi tốt nghiệp, người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

  - Khảo sát thị trường;

  - Trưng bày sản phẩm;

  - Bán lẻ;

  - Bán hàng đại lý;

  - Bán hàng trong siêu thị;

  - Bán hàng trực tuyến;

  - Chăm sóc khách hàng và hỗ trợ bán hàng.

  Như vậy, người học nghề hành chính Logistics trình độ cao đẳng sau tốt nghiệp có thể làm các công việc như khảo sát thị trường; trưng bày sản phẩm; bán lẻ; bán hàng đại lý; bán hàng trong siêu thị; bán hàng trực tuyến; chăm sóc khách hàng và hỗ trợ bán hàng.

   
  59 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận