Ngày chấm công/tính lương quy định ra sao?

Chủ đề   RSS   
 • #599180 27/02/2023

  chihihihaha

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:29/09/2022
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 225
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 6 lần


  Ngày chấm công/tính lương quy định ra sao?

  Cho mình hỏi ngày công hiện nay quy định là bao nhiêu ngày? 26 hay 27 ngày? Nếu tháng 02/2023 này người lao động đi làm 24 ngày thì công ty trả lương bằng tiền lương của tháng bình thường / 26 * 24 có đúng không?

   
  334 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn chihihihaha vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599487   28/02/2023

  banhquecute
  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (300)
  Số điểm: 2790
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Ngày chấm công/tính lương quy định ra sao?

  Hiện nay, pháp luật chưa có quy định cụ thể 1 tháng có 26 hay 27 ngày công mà thời giờ làm việc bình thường được đề cập tại Điều 105 Bộ luật Lao động 2019: “Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

  Do đó, tùy thuộc vào từng tháng và từng công ty có quy định riêng mà mỗi tháng có thể có tới 26 hoặc 27 ngày làm việc, trừ các trường hợp đặc biệt.

  Điểm a khoản 1 Điều 54 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định, tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động hưởng lương theo thời gian, căn cứ vào thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

  Nếu công ty không quy định về ngày công chuẩn, áp dụng hình thức trả lương theo tháng thì tiền lương của người lao động được trả 1 tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động, không phụ thuộc vào ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của doanh nghiệp (nếu người lao động làm đủ thời gian trong tháng theo thỏa thuận tại hợp đồng lao động thì công ty phải trả đủ tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động).

  Trường hợp trong tháng người lao động có ngày nghỉ không hưởng lương thì công ty lấy tiền lương tháng trừ đi tiền lương những ngày không hưởng lương của người lao động. Tiền lương của 1 ngày nghỉ không hưởng lương được xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng.

  Mặt khác, nếu công ty quy định rõ là công chuẩn 1 tháng sẽ là 26 ngày thì khi tháng 2 chỉ làm 24 ngày, mình sẽ tính lương tháng 2 bằng cách lấy tiền lương được quy định trên hợp đồng chia cho 26 ngày để tính tiền lương mỗi ngày. Sau đó, dùng số tiền đơn giá theo ngày vừa tính được nhân với 24.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn banhquecute vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/03/2023)
 • #599844   28/02/2023

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2579
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 66 lần


  Ngày chấm công/tính lương quy định ra sao?

  Chào bạn

  Trước đây, tại Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH có quy định số “Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn, nhưng tối đa không quá 26 ngày”. Tuy nhiên đây là cách tính lương theo ngày và Thông tư này đã hết hiệu lực ngày 01/01/2021. 

  Căn cứ quy định tại Điều 105 và Điều 111 Bộ Luật lao động 2019 quy định: 

  Điều 105. Thời giờ làm việc bình thường

  1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

  2. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

  Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động.

  3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan.”

  Điều 111. Nghỉ hằng tuần

  1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

  2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

  3. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.”

  Theo đó, hiện tại pháp luật không hạn chế về số ngày làm việc bình thường tối đa (số ngày công) của người lao động trong một tháng. Pháp luật chỉ có quy định về thời gian thời giờ làm việc bình thường trong 01 ngày là không quá 08 giờ và mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục (tức 01 ngày) hoặc nghỉ bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày. 

  Như vậy, có thể hiểu số ngày công trong tháng sẽ tùy thuộc vào tháng đó có bao nhiêu ngày và số ngày nghỉ hằng tuần chứ không bắt buộc số ngày cố định. 

  Ví dụ: Trường hợp công ty thỏa thuận trả lương theo tháng cho người lao động,

  - nếu công ty cho người lao động nghỉ cố định ngày nghỉ hằng tuần vào chủ nhật thì số ngày công trong tháng sẽ là tổng số ngày của tháng đó trừ đi các ngày chủ nhật. 

  Tháng 02/2023 có 04 ngày chủ nhật thì số ngày công trong tháng là 28 - 4 = 24 ngày.

  Tháng 03/2023 có 04 ngày chủ nhật thì số ngày công trong tháng là 31 - 4 = 27 ngày.

  Tháng 07/2023 có 05 ngày chủ nhật thì số ngày công trong tháng là 31 - 5 = 26 ngày.

  - nếu công ty không có ngày nghỉ cố định hằng tuần cho người lao động thì mỗi tháng phải đảm bảo nghỉ bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày. Theo đó số ngày công trong mỗi tháng sẽ bằng số ngày của tháng trừ 04 ngày (hoặc trừ số ngày nghỉ thực tế nhưng tối thiểu là 04 ngày). 

   
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lvkhngoc vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/03/2023)