Ngân hàng Nhà nước giảm một loạt các mức lãi suất kể từ ngày 03/4/2023

Chủ đề   RSS   
 • #601576 01/04/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2164)
  Số điểm: 75463
  Cảm ơn: 65
  Được cảm ơn 1604 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Ngân hàng Nhà nước giảm một loạt các mức lãi suất kể từ ngày 03/4/2023

  Mới đây, ngày 31/3/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt nam ban hành Quyết định điều chỉnh giảm một loạt lãi suất điều hành từ 0,3-0,5%/năm.

  Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định:

  - Giảm 0,5%/năm đối với lãi suất tái cấp vốn;

  - Giảm 0,5%/năm lãi suất tối đa tiền gửi bằng VND không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng và kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng;

  - Giảm 0,5%/năm trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND đối với lĩnh vực ưu tiên; giảm 0,3%/năm lãi suất đối với tiền gửi bằng VND tại Ngân hàng Nhà nước (Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô tại).

  Cụ thể, tại Quyết định 574/QĐ-NHNN ngày 31/3/2023, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh:

  - Giảm lãi suất tái cấp vốn còn 5,5%/năm (thay vì quy định hiện hành là 6,6%); 

  - Lãi suất tái chiết khấu giữ nguyên ở mức 3,5%/năm; 

  - Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng giữ nguyên ở mức 6,0%/năm.

  (Quyết định 574/QĐ-NHNN có hiệu lực từ ngày 03/04/2023 và thay thế Quyết định 313/QĐ-NHNN ngày 14/3/2023.)

  Tại Quyết định 575/QĐ-NHNN ngày 31/3/2023, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh:

  -  Giảm lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng còn 0,5%/năm (thay vì 1%/năm theo quy định hiện hành);

  - Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ còn 5,5%/năm (thay vì 6,0%/năm theo quy định hiện hành)

  - Lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô còn 6,0%/năm (thay vì 6,5%/năm theo quy định hiện hành)

  - Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.

  (Quyết định 575/QĐ-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 03/4/2023 và thay thế Quyết định 1812/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN.)

  Tại Quyết định 576/QĐ-NHNN ngày 31/3/2023, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh: 

  - Giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế còn 4,5%/năm (thay vì 5,0%/năm); 

  - Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,0%/năm xuống 5,5%/năm.

  (Quyết định 576/QĐ-NHNN có hiệu lực thi từ ngày 03 tháng 4 năm 2023 và thay thế Quyết định 314/QĐ-NHNN ngày 14/3/ 2023)

  Tại Quyết định 577/QĐ-NHNN ngày 31/3/2023, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh:

  - Giảm lãi suất đối với tiền gửi bằng VND của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam từ 0,8%/năm xuống 0,5%/năm; 

  - Lãi suất đối với tiền gửi bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước giữ ở mức 0%/năm.

  Tải Quyết định 577/QĐ-NHNN

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/04/1/Quyet-dinh-577-QD-NHNN.pdf

  (Quyết định 577/QĐ-NHNN có hiệu lực từ ngày 03/4/2023 và thay thế Quyết định 1350/QĐ-NHNN ngày 24/8/2021)

  Tại Quyết định 578/QĐ-NHNN ngày 31/3/2023, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh:

  - Giảm lãi suất đối với tiền gửi bằng VND của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô giảm từ 0,8%/năm xuống 0,5%/năm.

  Tải Quyết định 578/QĐ-NHNN

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/04/1/Quyet-dinh-578-QD-NHNN.pdf

  (Quyết định 578/QĐ-NHNN có hiệu lực từ ngày 03/4/2023 và thay thế Quyết định 1350/QĐ-NHNN ngày 06/8/2020)

   
  616 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (03/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận